2019. január 20. | Fábián
Eger.hu

Adónaptár 2018.

Létrehozva: 2018. január 29.  |  Utoljára frissítve: 2018. január 29.

a lényegesebb adatbejelentési, bevallási és adófizetési határidőkről


ÉPÍTMÉNYADÓ

(épületek, épületrészek, építmények és reklámhordozók esetében)

 

Adatbejelentési határidő

 

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az adatbejelentés benyújtható a változást követően, de legkésőbb a változást követő év január 15-ig.

 

Adófizetési határidők

 

Az adózó az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg. Amennyiben, új határozat kerül kiadásra az önkormányzati adóhatóság által megállapított adót - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni.

/Eger MJV. Önkormányzat Építményadó beszedési számla 12033007-00102883-01800005/

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Adóbevallási határidők

 

Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik –
az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig (jellemzően május 31.),
az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani (jellemzően december 20.).

 

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

 

Adó/adóelőleg fizetési határidők

 

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban

  • az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig (jellemzően március 15.), valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig (jellemzően szeptember 15.) fizeti meg;
  • az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig (jellemzően december 20.) fizeti meg;
  • a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31.) fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

/Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 12033007-00102883-02200006/

 

IDEGENFORGALMI ADÓ

Adóbevallási határidők

 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

 

Adófizetési határidők

 

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg. (jellemzően a tárgyhónapot követő hónap 15-ig)

/Eger MJV. Önkormányzat Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla 12033007-00102883-02000002/


BELFÖLDI GÉPJÁRMŰVEK ADÓJA


Adatbejelentési határidő


Az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania, ha a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik, vagy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt, a változást követő hónap tizenötödik napjáig.


Adófizetési határidők


Az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - az adót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg. Amennyiben, új határozat kerül kiadásra az önkormányzati adóhatóság által megállapított adót - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni.

/Eger MJV. Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 12033007-00102883-02100009/

 

Az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott kötelezettségeket adónként az adóhatóság honlapján www.eger.hu közzétett számlaszámokra kell befizetni.

 

Az adatbejelentés, adóbevallás formájáról, módjáról és űrlapjairól honlapunkon részletes tájékoztatókat találnak az érdeklődők.

Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2018. január 28.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza