2018. június 22. | Paulina
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Az adók módjára behajtandó köztartozásokról

Létrehozva: 2016. december 29.  |  Utoljára frissítve: 2016. december 29.

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás keretében (pl. közigazgatási bírság).


Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében. A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. § (1) bekezdés 2017. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezése alapján az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv - ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot - elektronikus úton keresheti meg az önkormányzati adóhatóságot behajtás végett.


Az elektronikus úton történő kimutatást meg kell előznie egy regisztrációnak, amely a honlapról letölthető „EGERREG17" számú nyomtatványon tehető meg. A regisztrációt követően az „EGERAMBH17" számú nyomtatványon mutathatja ki a tartozás jogosultja önkormányzati adóhatóságunk felé a köztartozásokat.


2017. évtől a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy járási (fővárosi kerületi) hivatal kimutatott tartozásai esetében (pl. gyermektartásdíj, igazgatás szolgáltatási díj) az adók módjára behajtandó köztartozás tekintetében teljes körűen az illetékes állami adóhatóság jár el. Ez alapján a korábban kimutatásra került és még fennálló tartozások átadásra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

 

A továbbra is önkormányzati adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások esetében (pl. közigazgatási bírság) fizetési felhívásban tájékoztatjuk a kötelezettet a kimutatás megérkezéséről és egyben felhívjuk az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerülhet.

 

Az adók módjára történő behajtásra kimutatott köztartozások esetében részletfizetést, fizetés halasztást, mérséklést az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezhet.

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását.

 

Általános szabályok szerint az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

 

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terhelik.

 

A rendelet alapján az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól a fizetésre kötelezett csak abban az esetben mentesül, ha a kimutatott tartozását haladéktalanul megfizeti.

 

Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van az adók módjára behajtandó követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére is. Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza