2019. január 16. | Gusztáv
Eger.hu

Az egyszerűsített részletfizetési eljárásról

Létrehozva: 2018. január 26.  |  Utoljára frissítve: 2018. január 26.

2018. január 1-jétől - természetes személy adózóknak - nő az egyszerűsített eljárás keretében igénybe vehető részletfizetés összegének nagysága és a teljesítésre rendelkezésre álló határidő is.


Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében. Az önkormányzati adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha ezt törvény lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. A fizetési könnyítésről valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezik.


A fizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti. E fizetési könnyítés csak az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott és már esedékes adókötelezettségekre (pl.: helyi adó, gépjárműadó, ezekkel összefüggő pótlék, bírság) engedélyezhető.

 

A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500.000 Ft-ot. (Korábban ez a lehetőség 200 ezer forintig, illetve 6 hónapra illette meg a magánszemélyt.)

 

Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.

 

E kedvezmény a beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető.

 

2018. január 1-jétől az Art. 199. §-a alapján az erre jogosult magánszemélyek évente egy alkalommal 12 havi pótlékmentes részletfizetés kérelmezhetnek, ha a jogszabályban felsorolt feltételeknek megfelelnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akinek legfeljebb 500 ezer forint tartozása van, annak elegendő benyújtani egy kérelmet (honlapunkról /www.eger.hu/ letölthető nyomtatványon) és lényegében automatikusan pótlékmentes részletekben fizetheti meg az adótartozását. Abban az esetben, ha az adózó igénybe vette az automatikus fizetési kedvezményt, és a részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kedvezmény érvényét veszti, és az önkormányzati adóhatóság a fennmaradt tartozást követeli az eredeti esedékességtől számított pótlékkal növelten.

 

A kérelmezőnek a „EGERRF18MSZ" számú nyomtatványon lehet a kérelmet – elektronikusan vagy hagyományosan papír alapon - benyújtania.

 

Egyéni vállalkozónak a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani az említett ÁNYK nyomtatványon. (További részletekről honlapunkon olvashatnak.)

 

A kérelemről az adóhatóság határozatban dönt.

 

Az E-ADÓ elektronikus rendszeren keresztül – regisztrált adózóink – megtekinthetik az önkormányzati adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat, adatokat, számlaegyenleget. Az E-ADÓ program, valamint az azzal kapcsolatos tájékoztató a honlapunkról érhető el. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, adószámlánkénti egyenlegüket és más fontosabb nyilvántartott adataikat is (személyes adatok, bevallási adatok stb., valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.

 

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról, az elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu honlap elérhetőségen részletesen informálódhatnak.

 

Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2018. január 26.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.

https://epapir.gov.hu/< Vissza