2019. január 16. | Gusztáv
Eger.hu

Iparűzési adóelőleg mérséklésének lehetőségéről

Létrehozva: 2018. március 13.  |  Utoljára frissítve: 2018. március 13.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben Önök egyéni vagy társas vállalkozók, úgy a helyi iparűzési adóban 2018. évben is adóelőleget kötelesek bevallani és befizetni, amit általában a megelőző HIPA bevallás adatai alapján kell teljesíteniük. Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 46. § alapján önadózás útján kell teljesíteni.


Az adózónak – külön kérelem alapján – lehetősége van arra, hogy az Art. 69. § alapján az adóelőleg módosítását kérje abban az esetben, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A bázis év adatai alapján megállapított adóelőleget tehát az adóév tényleges helyzetéhez lehet igazítani. A kérelem mindenki számára költség-, és illetékmentes.

 

Az adózónak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt pedig számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

 

Az előleg módosítását kizárólag az esedékességig, azaz 2018. március 19. előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. A kérelem benyújtására az „EGER1887EM1" számú űrlap szolgál, amely elérhető az önkormányzati adóhatóság www.eger.hu (adóügyek) vagy az ado.eger.hu honlapján.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján 2018. január 1-jétől jelentősen megváltozott a kapcsolattartás formája és módja. Az önkormányzati adóhatóságunk 2018. január 1-jétől a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában1 is ekként szerepel.

 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról a www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan az E-ADO rendszeren keresztül - az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit, bevallásait, számlánkénti egyenlegét és más fontosabb nyilvántartott adatát (személyes adatok, bevallási adatok), egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthet.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2018. március 13.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza