2019. január 16. | Gusztáv
Eger.hu

Önellenőrzési szándék bejelentéséről

Létrehozva: 2018. január 24.  |  Utoljára frissítve: 2018. január 24.

2018. január 1-jétől – a törvény változásából eredően - lehetőség nyílik arra, hogy az adózók bejelenthessék önellenőrzési szándékukat az önkormányzati adóhatósághoz. Az adózó az önellenőrzési jog alapján az adóhatóság által ellenőrzés alá még nem vont adóbevallását utólag módosíthatja, hibás bevallását kijavíthatja. Önellenőrizni kizárólag már benyújtott iparűzési vagy idegenforgalmi adóbevallást lehet, azaz a késedelmes adóbevallást önellenőrzéssel pótolni nem lehet. (Ún. kivetéses adóként működő építményadóban önellenőrzésre nincs mód, ott a változást adatbejelentés formájában kell megtenni.)


Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) új jogintézményként bevezeti az önellenőrzés előzetes bejelentésének lehetőségét, mely nem kötelező az adózókra nézve, ugyanis az önellenőrzés előzetes bejelentésének hiányában is jogosult az adózó önellenőrizni bevallását. Az adózó által önellenőrizni kívánt adónem és időszak előzetes bejelentésének eredményeként az önkormányzati adóhatóság 15 napig nem indíthat adóellenőrzést a bejelentett időszakra és adónemre. Ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében csak egyszer tehető bejelentés.

 

Az Art. 55. §-a értelmében, ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, az érintett adómegállapítási időszak és adónem megjelölésével még az önellenőrzési nyomtatvány benyújtását megelőzően – ePapíron - bejelentheti, hogy önellenőrzést kíván végezni. (Az ePapír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/)

 

Az iparűzési adónemben az adókedvezmény önellenőrzés keretében is igénybe vehető, ha az eredeti bevallásban az adózó ilyeneket nem szerepeltetett, annak ellenére, hogy az az adózót megillette. Ugyanakkor nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. (Art. 54. §.)

 

Amennyiben a bejelentést követően elmarad az önellenőrzés benyújtása, a bejelentést tevő adózó emiatt szankcióval nem sújtható. Ugyanakkor, míg önellenőrzésre továbbra is korlátlan alkalommal van lehetőség, az önellenőrzési szándék vonatkozásában ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében – az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül – csak egyszer tehető bejelentés.

 

Az ügyfélkapun keresztül történő ePapír benyújtás esetében kérjük, hogy a címzettként: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát, témacsoportnál: Önkormányzati igazgatást, ügytípusnál: Adóügyeket megjelölni.

 

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyébként Cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a 2018. évben (2018. december 31-éig) az adóhatóság előtt továbbra is használhatják a képviselők KÜNY tárhelyét, azaz a korábban már megszokott módon kommunikálhatnak elektronikus úton.

 

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról, az elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu honlap elérhetőségen részletesen informálódhatnak.

 

A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és más fontosabb nyilvántartott adatát is (személyes adatok, bevallási adatok stb., valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.

 

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2018. január 23.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/< Vissza