2019. január 20. | Fábián
Eger.hu

Tájékoztató a feltételes adóbírság csökkentéséről

Létrehozva: 2018. április 26.  |  Utoljára frissítve: 2018. április 26.

A 2018. január elsejétől hatályos az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szerint alkalmazható jogkövetkezmények (pl.: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság, adóbírság) alapjaiban nem térnek el a megelőző években megszokottaktól.


A 2018. január elsejétől hatályos az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szerint alkalmazható jogkövetkezmények (pl.: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság, adóbírság) alapjaiban nem térnek el a megelőző években megszokottaktól. Azonban az adózók számára életbe léptek kedvező szabályok is, melyek gyorsítják az ügymenetet és pénzügyileg is kedvezőbb helyzetet teremtettek.

 

Az adóhatóság által a hatósági eljárásban alkalmazható legsúlyosabb szankció az adóbírság, amelynek kiszabására az adóellenőrzés keretében feltárt adóhiány és a kiutalás előtti ellenőrzés során jogosulatlannak minősített adó-visszaigénylés, vonatkozásában kerülhet sor. Az adóbírság mértéke főszabály szerint az adóhiány, illetve a jogosulatlan igénylés 50 %-a. Lényegesen magasabb az adóbírság mértéke (az adóhatóság által megállapított adóhiány 200 %-a), ha az adóhiány bevételeltitkolással, bizonylatok, könyvek meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Adóhiány felmerülhet építményadóban, telekadóban, idegenforgalmi adóban, iparűzési adóban és gépjárműadóban is.

 

Új elem 2018. január 1-jétől a feltételes adóbírság kedvezmény. Az Art. új rendelkezése alapján bevezetésre kerül a feltételes adóbírság kedvezménye, amely szerint, ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól. Adóhiánynak akkor tekinthető az adózó terhére megállapított adókülönbözet, ha azt az adózó az esedékességi időpontig pénzügyileg nem rendezte.

 

Önkormányzati adóhatóságunk a honlapján közzétette a feltételes adóbírság-kedvezményhez kapcsolódó iratmintákat, külön a jogi szervezetek és külön a természetes személyek részére. /http://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-kerelmek „Fellebbezésről történő lemondás (Art.216.§-ának alkalmazásához)"/ A letölthető iratminták tartalmazzák az adózó azonosító adatait, szükséges beírni a határozat iktatószámát, mely vonatkozásában az adózó lemond a fellebbezési jogáról. A lemondást/kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek a nyilatkozatot postán nem, csak elektronikus úton (ePapír) nyújthatják be. A fellebbezéséről szóló lemondás nem vonható vissza. A fellebbezésről való lemondással a határozat véglegessé válik, a megfizetendő adókülönbözetet az ezt követő 15. (tizenötödik) napig kell megfizetni.

 

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójukkal hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!< Vissza