2019. január 20. | Fábián
Eger.hu

Tájékoztató a kibocsátott fizetési felhívásokról

Létrehozva: 2018. április 23.  |  Utoljára frissítve: 2018. április 23.

Tájékoztató a kibocsátott fizetési felhívásokról és az ezekhez kapcsolódó adófizetésről


Az általános 2018. első féléves befizetési határidő (2018. március 15.) mind a helyi adók, mind a gépjárműadó tekintetében letelt, így Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága (továbbiakban: adóhatóság) felülvizsgálta nyilvántartásait és elkészítette az esedékes adótartozással rendelkezők listáit. A személyre szóló „Fizetési felhívásokkal" az adóhatóság elsődleges célja az volt, hogy a tartozás megfizetésére - az önkéntes teljesítés érdekében - az adós figyelmét ismételten felhívja.

 

Az adóhatóságnak a végrehajtásnál az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályaira kell figyelemmel lenni. Az adóhatósági végrehajtási törvényt kell alkalmazni az adóhatóság által megállapított, nyilvántartott, törvényen alapuló fizetési kötelezettségek végrehajtása során. Az adóhatóságnak az adótartozás behajtására vonatkozó jogosultsága, és egyben kötelezettsége az Avt. 1.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul. E jogszabályok, illetve egyéb törvények alapján az adóhatóság hatáskörébe tartozik az önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adók és más adók (pl.: gépjárműadó, egyes eljárási illetékek stb.) tartozásainak beszedése.

 

Az Avt. 29. §-a taxatív felsorolást ad arra vonatkozóan, hogy az adóhatósági végrehajtás keretében mi minősül végrehajtható okiratnak. E szerint végrehajtható okirat például a fizetési kötelezettséget megállapító, véglegessé vált hatósági döntés, vagy az az önadózás esetén a fizetendő adót, adóelőleget, adóelőleg kiegészítést tartalmazó bevallás vagy bejelentkezés. Az adóhatóság az adózó adókötelezettségét és túlfizetési igényét, valamint az arra teljesített befizetést és kiutalást a melléjük rendelt esedékességi időponttal az adózó adófolyószámláján tartja nyilván. Az okirat végrehajthatóságához egyébként külön intézkedésre nincs szükség.

 

Az Art. pontosan meghatározza azt, hogy az adózó mely időpontig (esedékesség) tehet pótlékmentesen eleget fizetési kötelezettségének. Az egyes adók megfizetésének esedékességét az Art. mellékletei írják elő, míg a határozatban megállapított adókat annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.

 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy adóhatóságunk 2018. április közepétől postázta (elektronikus tárhelyekre és az ismert postai címekre) az 5.000 Ft feletti adótartozással rendelkező adózók részére a fizetési értesítéseket (bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak csekkel is ellátva).

 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesítenie. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.

 

Az adózók az önkormányzatunk felé teljesítendő adókat iCsekk mobilfizetési alkalmazással vagy az eAdó rendszeren keresztül is befizethetik.

 

Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával (POS) történő fizetésre, illetve az eAdo rendszeren keresztül online bankkártyás (VPOS) fizetést is lehet teljesíteni.

 

Felhívásunkban tájékoztatjuk a gazdálkodókat arról is, hogy 2018. január 1-jét követően Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyekben az Önök tárhelyeire történik a levelezés, így kérjük, hogy feltétlen nézzék meg elektronikus levelezéseiket és elektronikus tárhelyeiket (cégkapu, Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz tartozó tárhely /KÜNY tárhely/. Tekintettel arra, hogy az a 2018. január 1-jétől országos szinten bevezetett elektronikus ügyintézést még nem mindenki sajátította el kellően, így az elektronikus módon aláírt és kiküldött felhívásokat papír alapon is megküldtük adózóinknak.

 

Tájékoztatjuk az adózókat arról is, hogy a végrehajtási eljárás megindításának akkor van helye, ha az adós a jogerős végrehajtható okiraton alapuló tartozását esedékességkor nem fizette meg, és nem állnak fenn az eljárás megindítását akadályozó tényezők. Amennyiben az adós fizetési könnyítésre illetve mérséklésre irányuló kérelmét az adóhatóság elutasította, az önkéntes teljesítésre, vagy részteljesítésre a végrehajtási eljárás bármely szakaszában van lehetőség, a végrehajtási cselekmények foganatosítására ennek figyelembevételével kerül (vagy nem kerül) sor.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu (Adóügyek), valamint az ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (regisztrációt követően) elektronikusan lekérdezhetik adófolyószámláikat, befizetéseiket, bevallásaikat, adatbejelentéseiket, adószámlánkénti egyenlegeiket valamint bankkártyával online (VPOS) befizetéseket is teljesíthetnek.

 

Amennyiben egyedi ügyeikkel kapcsolatban bármilyen további kérdés merülne fel, általános felvilágosításért és adószámla-információkért forduljanak az ügyfélszolgálatokon dolgozó kolléganőkhöz/kollégákhoz, vagy konkrét adóügyekben személyes időpont egyeztetés érdekében keressék telefonon /+36(36) 523-700/ ügyintézőinket!

 

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójukkal hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!< Vissza