2018. december 15. | Valér
calendar-image
Eger.hu

Tájékoztató az iparűzési adó bevallásáról

Létrehozva: 2017. május 16.  |  Utoljára frissítve: 2017. május 16.

Az önkormányzati adóhatóság kéri a Tisztelt Adózókat és Könyvelőiket, hogy a hibás iparűzési adóbevallások elkerülése érdekében használják Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által biztosított, ellenőrzött, elektronikus helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványait!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózóinkat és Könyvelőiket, hogy a 2016. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások beadásának határideje 2017. május 31. nappal lejár. Jelen ismertetőnkben szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy bevallásukat hibátlanul, megfelelő adatokkal tudják kitölteni.

 

A helyi iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) szabályozza, a bevallási nyomtatványok adattartalmát pedig a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet határozza meg.

 

2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) teljesítsék. Ez az egyszerűsítést célzó törvényi változás azoknál az önkormányzatoknál jelent segítséget az adózóknak, ahol nem tudták azt megteremteni, hogy elektronikusan ellenőrzött formában fogadják az adóbevallásokat, illetőleg azoknál, akik több száz önkormányzat felé nyújtanak be egyidejűleg adóbevallást. Ahol azonban működik az elektronikus HIPA bevallás (ÁNYK) rendszere (pl.: Eger) ott célszerű továbbra is ezt az ellenőrzött elektronikus lehetőséget használni, hiszen így elkerülhetők a hibás bevallások!

 

Az állami adóhatóság elektronikus (3.0 verzió ÁNYK) rendszere azonban befogadja a hibásan számolt illetve jogosultalan személyektől érkező adóbevallásokat is. Az iparűzési adó ügyekben illetékes adóhatóságként azonban továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást - befogadó nyugta kiadása mellett - késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. (A NAV honlapja erről tájékoztatja is az adózókat!) A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak.

 

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon keresztül beérkezett helyi iparűzési adóbevallások nagy része hibásan érkezett be az önkormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehetett feldolgozni.

 

A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében önkormányzati adóhatóságunk azt javasolja, hogy az WWW.EGER.HU vagy ADO.EGER.HU/Adóügyek/Elektronikus ügyintézés linkről az általános nyomtatvány-kitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált „EGER1687" számú nyomtatványt szíveskedjenek használni, mivel az szinte teljeskörűen (számszaki és logikai algoritmusok alapján helyes adóévre, adóalapokra, űrlapokon számol és megfelelő adómértéket és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellenőrzi az adóbevallás helyességét. Az ehhez kapcsolódó részletes kitöltési útmutató is megtalálható honlapunkon. Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján tájékozódhatnak, ahol megtalálják nyomtatványainkat is.

 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete értelmében a Htv. 52.§ 26. pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal kapcsolatos bejelentkezéseiket, bevallásaikat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be az adóhatósághoz. Jellemzően a nonprofit szférát érintő nyilatkozat („1687NY") benyújtása is hasonló módon kell, hogy beérkezzen. Az ügyindítás - a honlapunkról letöltött nyomtatvány hibátlan kitöltését követően - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapun keresztül történik.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan bármely nyomtatványunkat, (bevallásokat, változás-bejelentőt, bejelentkezési lapot, önellenőrzést) úgy a képviseleti jogosultságot igazolni kell. Ezt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság által rendszeresített meghatalmazás nyomtatvány (EGER14MH) benyújtásával lehet megtenni, mely a város honlapjáról letölthető.

Tájékoztatjuk, hogy ha a benyújtó érvényes meghatalmazással önkormányzati adóhatóságunknál a bevallás benyújtásakor nem rendelkezik úgy az a bevallás érvénytelennek minősül!

 

A végleges helyi iparűzési adó megfizetését (a megfizetett adóelőleg kiegészítését) a bevallás benyújtásakor, de legkésőbb 2017. május 31-éig lehet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Iparűzési Adó Számla javára teljesíteni (12033007-00102883-02200006).

 

Az előző évek tapasztalatai alapján a továbbiakban szeretnénk még felhívni a figyelmet néhány visszatérő problémára is, melyek a bevallási nyomtatványok kitöltése során gyakran előfordulhatnak:

 

A bevallási nyomtatványok elektronikus úton nyújthatók be, ezért a bevallásokat minden esetben a honlapunkról frissített, legújabb verzióval szíveskedjenek elkészíteni. Fontos megemlíteni továbbá, hogy évek óta a leggyakoribb gondot egyrészt a bevallott időszakra megfizetett adóelőlegek összegeinek pontos feltüntetése okozza, másrészt a következő előlegfizetési időszak adóelőleg összegeinek a bevallása szintén sok esetben hibás. Ezeknek az összegeknek pontos megadása azért is lényeges, mert ezt alapul véve történik a végleges adó elszámolása, valamint a bevallásban szereplő adatok alapján lehet majd megfizetni a következő előlegfizetési időszak összegeit is.

 

Segítségül a bevallások hibátlan kitöltéséhez, tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy lehetőségük van az elektronikus rendszeren keresztül megtekinteni az adóhatóságunknál lévő, adózással kapcsolatos fontosabb információkat (személyes-, és bevallási adatokat), továbbá lekérdezhetik folyószámlájukat, adószámlánkénti egyenlegeiket, befizetéseiket, bevallásaikat, egyidejűleg on-line bankkártyás befizetést is teljesíthetnek. E szolgáltatás a Kormányzati Portálon keresztül (www.magyarország.hu) Ügyfélkapus regisztrációt követően érhető el, így garantált, hogy biztonságosan jutnak adataikhoz. A program, valamint az azzal kapcsolatos tájékoztató a honlapunkról (http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamla-lekerdezes) érhető el.

 

A bevallás Főlapjának VIII/ 25. és 26. sorában a bevallott időszakban, azaz 2016-ban „adóelőlegre befizetett összeget", és a „feltöltés címén befizetett összeget" kell szerepeltetni. Ezek az információk hozzáférhetőek az e-Adó rendszerben. A programba történő bejelentkezést követően Számlaegyenlegek menüpont alatt számfejtési évnek a 2016. adóévet kell kiválasztani, majd az iparűzési adónemet kiválasztani. A részletes számlaadatoknál az „összes számlatétel" jelölése után láthatóvá válnak az előző évi könyvelési tételek. A részletezett adatok közül a 2016. március 15. nappal, és a 2016. szeptember 15. nappal esedékes előírások képezik az adóévben előírt adóelőleget. Amennyiben feltöltésre kötelezett vállalkozásról van szó, úgy a harmadik előlegrészlet (feltöltés összege) december 20. nappal esedékes előírásként jelentkezik. Az adóévben beérkezett befizetések szintén külön sorokban jelennek meg, feltüntetve mellette a befizetés dátumát.

 

Szintén fontos részét képezi a bevallásnak a 2017. márciusi adóelőleg összege. A lekérdezésnél ebben az esetben számfejtési évnek az aktuális évet kell megjelölni. Ahhoz, hogy az összes idei könyvelési tétel láthatóvá váljon, itt is „összes számlatétel" jelölése szükséges. A megjelenő adatok között az első félévi adóelőleg rész 2017. március 16-i előírásként látható. az iparűzési adóbevallás Főlapjának IX. rovat 2/1. sorába ezt az összeget kell beírni, függetlenül attól, hogy ez az előírás pénzügyileg rendezve lett-e. A nyomtatványkitöltő program már ehhez viszonyítva állapítja meg a 2017. szeptemberben és a következő év márciusában esedékes előleg részleteket.

 

Kérjük tehát, hogy a szükséges adatokat szíveskedjenek minden esetben pontosan beírni a bevallás megfelelő soraiba, ugyanis hibásan benyújtott bevallás esetén az Art. 172. § (10) bekezdése alapján a magánszemély adózó 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Bevallási hiány esetén ennek többszöröse is lehet a kiszabható mulasztási bírság összege.

 

Az ügyfélszolgálai irodánkban – félfogadási időben - lehetőség van személyes egyeztetésre is.

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Eger Megyei Jogú Város hatályos önkormányzati adórendeleteiről, ügyleírásainkról, valamint egyéb más információinkról kapcsolatos részletes tudnivalókat, az ügyfélfogadás időpontjairól és helyéről, továbbá a bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat a www.eger.hu/adougyek vagy az ado.eger.hu oldalon találják.

 

Köszönjük szíves együttműködésüket és azt, hogy befizetett helyi adójával hozzájárul térségünk és Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza