2018. június 22. | Paulina
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Tájékoztató építményadó kötelezettségről

Létrehozva: 2016. december 29.  |  Utoljára frissítve: 2016. december 29.

Fontos bevallási határidő közeledik építményadóban, ugyanis azon adóalanyok számára, akiknek az ingatlanukkal kapcsolatosan bármilyen változás történt, 2017. január 15-ig lehet bevallaniuk az adókötelezettséget érintően bekövetkezett változásokat adóhatóságunk felé.


Az idei adótörvény módosulások a vagyoni típusú helyi adókat alapvetően nem érintették. Eger Megyei Jogú Város területén helyi vagyoni típusú adóként építményadót kell fizetni az ingatlan tulajdonosoknak. Az Egerben adózó ingatlan tulajdonosoknak jövőre, 2017. évben sem kell több adót fizetniük, ugyanis az építményadó mértékek nem emelkednek, és a kedvezmények sem szűkülnek.

 

A helyi vagyoni típusú adóztatást alapvetően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint ezen jogszabály felhatalmazása alapján született Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza. Az eljárási szabályokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályairól szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza.

 

Az ún. kivetéses jellegű építményadóban, az adó alanya az adóbevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé, illetve változtatja meg az adókivetését. Építményadóban az adó alanyának minősül az (magánszemély, jogi személy stb.), aki a naptári év első napján - azaz 2017. január 1-jén - az építmény tulajdonosa, illetve amennyiben az ingatlan-nyilvántartásába bejegyzett vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezeti jog, özvegyi jog) jogosítottja is bejegyzésre került, akkor pedig az az adó alanya.

 

Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy Egerben a helyi vagyoni típusú építményadóban, az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül azt - az előírt adóbevallási nyomtatványon - be kell jelenteniük adóhatóságunk felé.

 

Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot (2017. január 1.) szerint keletkezik. Így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet megelőző évben (pl.: 2016. évben) történt változásról az adóév első napját követő 15 napon belül (2017. január 15-éig) kell bevallási kötelezettségüknek eleget tenni az érintett adóalanyoknak.

 

Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az adóalanyoknak be kell vallani, pl.: a vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb.

 

Az építményadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben adóbevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataikban vagy az ingatlan adataiban következik be olyan változás, ami kihat a következő évi építményadó megállapítására.

 

Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén mindkét felet, azaz az eladót és vevőt (szerző felet) is egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az eladó esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra az építményadó. Ha tehát például Ön 2016. évben, Egerben lakást (vagy más egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlant) értékesített és egyben vásárolt is, akkor ebben az esetben egy építményadó bevallást az értékesített lakásról (vagy más egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanról), egyet pedig a vásárolt lakásról (vagy más egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanról) is kell készítenie. Azaz, ebben az esetben kettő változás-bevallást is be kell adni az önkormányzati adóhatóságunk felé.

 

Szeretnénk tájékoztatni Adózóinkat még arról is, hogy önkormányzati rendeletünk alapján a bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóalany az adóév első napján lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai szerint ott állandó lakcím szerint bejelentkezett és azt ténylegesen, életvitelszerűen is lakhelyként használja, 50%-os adókedvezményre jogosult.

 

Ezen túlmenően, további 50%-os adókedvezmény jár még a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen, életvitelszerűen is lakhelyéül szolgáló lakása után, az egy háztartásban három vagy több gyermeket nevelő magánszemélynek is, valamint az öregségi nyugdíjra, fogyatékossági támogatásra jogosult, illetve megváltozott munkaképességű személyeknek is.

 

Amennyiben ezen kedvezmények bármelyikét eddig még ezt nem vették igénybe, és élni kívánnak a lehetőséggel, akkor ezt az „EGER1731" számú építményadó bevallási nyomtatványon 2017. január 15-ig szintén megtehetik.

 

Összefoglalva, mind az adókötelezettség keletkezéséről, mind pedig annak megszűnéséről, vagy az adókedvezmény igénybevételéről, illetve bármilyen, a tulajdonost, illetve az adótárgyat (pl.: lakást vagy más egyéb nem lakás céljára építményt) érintő változásról az érintett adózóknak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük. Erre a célra 2017. évtől Eger Megyei Jogú Városban a fentebb is említett „EGER1731" számú építményadó bevallási nyomtatvány szolgál. (Részletes információkat a kitöltési útmutatóban találhatnak)

 

A vállalkozóknak a bevallást elektronikus módon és formában kell az ügyfélkapun keresztül benyújtaniuk (részletek szintén a honlapunkon olvashatóak).

 

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.

 

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványainkról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és a vállalkozás más fontosabb nyilvántartott adatát is (személyes adatok, bevallási adatok), valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek. Kérjük éljenek a lehetőséggel!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza