2018. április 20. | Tivadar
-2° calendar-image
Eger.hu

Tájékoztató iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

Létrehozva: 2016. november 29.  |  Utoljára frissítve: 2016. november 29.

Közeledik a 2016-os év vége, amely egyben bizonyos adózók esetében az adóelőleg-kiegészítési - más néven a feltöltési - kötelezettség határidejének közeledtét is jelenti.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint - a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak - az adóévre már befizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.

 

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha
– a várható évi adójára vonatkozó bejelentés megtételét elmulasztotta,
– az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
- az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

 

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez bevallási kötelezettség is társul, melyet az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon („EGER1687F") a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtenni, azaz a 2016. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2016. december 20. napjáig kell bevallani. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a város honlapjáról, az www.eger.hu, vagy ado.eger.hu címről letölthető.

 

A bevallási kötelezettség azt jelenti, hogy az érintett adózónak a bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha az előleg kiegészítés összege „0" forint.

 

A befizetést Eger Megyei Jogú Város Képviselőtestülete 12033007-00102883-02200006 számú Helyi iparűzési adó számla javára lehet teljesíteni.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Art. 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének 58/2012. (XI. 29.) az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelete értelmében a vállalkozások csak elektronikus úton nyújthatnak be bevallást, bejelentkezést, változás-bejelentést.

 

Ha az adóelőleg-kiegészítés összegének megfizetésekor az adózó bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, akkor azt az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja az Art. 172. § (1) bek. b)–c) pontja alapján. Az Art. 172. § (12) bekezdése szerint, ha az adózó esedékességig az adóévi várható iparűzési adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg(ek) összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, akkor a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

 

Ezen rendelkezésekből következően az adózóknak a várható éves adójukat a mulasztási bírság elkerülése érdekében ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat továbbá arról is, hogy a város honlapjáról a www.eger.hu vagy az ado.eger.hu elérhetőségről a tájékoztató anyagaink mellett a hatályos törvények, rendeleteink, alkalmazott bevallási nyomtatványaink is letölthetőek. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan – az ügyfélkapun keresztül – elérhető E-ADO rendszer segítségével betekinthetnek folyószámláikba, és ezáltal tételesen ellenőrizhetik befizetéseiket, bevallásaikat, adóköteles vagyontárgyaikat, más fontosabb nyilvántartott adataikat valamint bankkártyával befizetést is teljesíthetnek!

Köszönjük együttműködésüket.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza