2018. június 22. | Paulina
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Tájékoztató KATA adóalanyoknak

Létrehozva: 2016. december 29.  |  Utoljára frissítve: 2016. december 29.

Fontos bevallási határidők közelednek a KATA adóalanyok számára, ugyanis 2017. január 15-ig lehet a helyi iparűzési adóban az adókedvezményt igénybe venni, illetve 2017. február 15-ig lehet a KATA adózási módot választani!


Az 1990. évi helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók (KATA alanyai) adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert.

 

A KATA alanya, a Kata hatálya alá tartozás (KATA-alanyiság) kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig – jogvesztő határidőkig – változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti.

 

A fix összegű adóalap-megállapítás módszerének választását a KATA-s vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az „EGER17VBEJ" számú „Változás-bejelentési" nyomtatvány szolgál, mely az önkormányzati adóhatóság ado.eger.hu honlapján megtalálható, letölthető illetve elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül – nyújtható be az önkormányzati adóhatóság felé.

 

A vállalkozásnak ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig van érvényben, amíg változás-bejelentési nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját már nem a fix összegű, tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. Amennyiben az adózó nem ezen módszer szerint kíván a következő adóévben adózni, úgy ezt a szándékát az adóév február 15-éig kell az említett nyomtatványon bejelentenie az adóhatósághoz.

 

Azon KATA adóalanyok, akik a 2016. évre vonatkozóan az önkormányzat rendelete alapján adókedvezményt kívánnak érvényesíteni, azt az „EGER1687" számú HIPA bevallási nyomtatványon, bevallási kötelezettség teljesítése keretében 2017. január 15-ig tehetik ezt meg.

 

A KATA tételes adóalap-megállapítási módszer választása esetén nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani a vállalkozásoknak, mint a többi esetben. Ugyanakkor a hatályos Htv. az alábbi esetekben mégiscsak tartalmaz adóbevallási kötelezettséget az iparűzési adót tételes adóalap szerint fizető KATA-alanyok számára, méghozzá azon esetekre, amikor az adózó az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.

 

Összefoglalva a bevallás esetkörei a következők lehetnek:
- adókedvezményt kívánnak igénybe venni, vagy
- az ideiglenes jellegű tevékenység végzése után megfizetett átalányadót az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán a fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

 

Ezek természetesen csak lehetőségek a KATA-alanyok számára, nem kötelező érvényűek, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

 

Fontos adminisztráció csökkentést érintő változás, hogy 2016. január 1. napjától nem kell adóbevallást benyújtani azoknak a KATA adóalanynak, akiknek az adóalanyisága kisadózó vállalkozásként bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel, hanem ennek tényét az „EGER17VBEJ" számú „Változás-bejelentési" nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vállalkozók kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást az adóhatósághoz. Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan intézhető ügyek" menüpont alatt tájékozódhatnak, ahol megtalálják nyomtatványainkat is.

A központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványainkról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és a vállalkozás más fontosabb nyilvántartott adatát is (személyes adatok, bevallási adatok), valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek. Kérjük éljenek a lehetőséggel!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza