2018. szeptember 21. | Máté
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos kötelezettségek

Létrehozva: 2017. március 07.  |  Utoljára frissítve: 2017. március 07.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatója


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatni szeretné Önöket arról, hogy amennyiben 2016. évben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából jövedelmük származott, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizettek ki, erről – önadózás keretében - bevallást és befizetést kötelesek teljesíteni.

 

A föld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. Az ebből származó valamennyi bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg, és az az önkormányzattól nem vonható el.

 

A termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó nem helyi adó, itt országosan egységes szabályok alapján történik az adózás.

 

A föld bérbeadásából származó - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott - jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás).

 

A föld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt föld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

 

Ha a föld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg.

 

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

 

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek föld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a föld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

 

Ha a magánszemélynek föld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.

 

Ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, az adót a magánszemély önadózás keretében állapítja meg, vallja be, és fizeti meg.

 

A kifizető a föld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25-éig nyújtja be.

 

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, illetve kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

 

Termőföld haszonbérbeadásának minősül a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület-bérbeadás. A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelem, mely után az adó mértéke 2016. évre vonatkozóan 15%. Ez a jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól.

 

Az adóbevallást a magánszemélyeknek 2017. március 20. napjáig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1650M" nyomtatvány és „EGER1650M-ADAT" adatlap segítségével.

 

Az adóbevallást a kifizetőknek 2017. február 25. napjáig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1650K" nyomtatványon, majd adatszolgáltatást nyújt 2017. március 31. napjáig, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. sz. melléklete A/II. pontja alapján, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1650K-ADAT" nyomtatványon.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bevallás és adatszolgáltatás a vállalkozók esetében kizárólagosan elektronikus úton teljesíthető.

 

E tekintetben vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
  • a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
  • egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adó befizetését a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig, illetve az éves elszámolást a bevallással egyidőben kell teljesíteni.

 

A kifizetőnek a levont adót a kifizetést követő hó 12. napjáig kell befizetni az alábbi számlára:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó Beszedési Számla
12033007-00102883-02700001

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárult Eger megyei jogú város fejlődéséhez.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza