2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Adók módjára behajtandó köztartozások

Létrehozva: 2014. január 31.  |  Utoljára frissítve: 2016. január 15.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Adók módjára behajtandó köztartozások 

 

Az ügy rövid leírása

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás keretében (pl. közigazgatási bírság). Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.

 

A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. Az eljárás ezen szakaszában méltányossági eljárás keretében részletfizetést, fizetés halasztást, mérséklést az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezhet.

 

Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül.

 

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terhelik

 

A rendelet alapján az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól a fizetésre kötelezett csak abban az esetben mentesül, ha a kimutatott tartozását haladéktalanul megfizeti.

Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van az adók módjára behajtandó követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére is.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Az eljáráshoz nem kapcsolódik nyomtatvány.

 

Kapcsolódó jogszabályok

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet, melyek megtalálhatóak az ado.eger.hu elérhetőségen..

 

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor. Az illetékbeszedési számla száma: 12033007-00102883-04700007.

 

Ügyintézési határidő

Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

 

Fizetési határidő és számlaszám

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket az ado.eger.hu elérhetőségen található idegen vagy egyéb számlára kell teljesíteni.

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoportja

3300 Eger, Dobó István tér 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

 

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoport

 

Bóta Tamás csoport vezető   

Telefon: +36 (36) 523-722

E-mail: bota.tamas@ph.eger.hu

 

Vibók Enikő adóügyi ügyintéző   

Telefon: +36 (36) 523-700 812. mellék

E-mail: vibok.eniko@ph.eger.hu

 

 

 

 

 < Vissza