2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Iparűzési adó meghatározott részének felajánlása

Létrehozva: 2014. március 10.  |  Utoljára frissítve: 2016. július 11.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása

Az ügy rövid leírása

Egerben továbbra is lehetőségük van az adózóknak arra, hogy a befizetett helyi iparűzési adójuk (továbbiakban: HIPA) meghatározott részének felhasználásáról a megjelölt kedvezményezett javára rendelkezzenek.

 

Amennyiben a vállalkozónak az éves iparűzési adóbevallásában legalább 500 ezer forint adófizetési kötelezettsége keletkezett, úgy az önkormányzat által rendszeresített nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának felhasználásáról.

 

Befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amelyet a vállalkozó az állandó jelleggel végzett HIPA bevallásában végleges adóként szerepeltet, feltéve, hogy a vállalkozóa bevallás benyújtására nyitva álló határidőig az adót hiánytalanul megfizette.

Az adó abban az esetben is határidőben megfizetettnek minősül, ha az adózó a határidőben benyújtott bevallásában az adótartozás megfizetéséről átvezetés útján rendelkezik, és a tartozás kiegyenlítésére az átvezetés forrásául megjelölt összeg az átvezetés időpontjában ténylegesen fedezetet nyújt.

 

Rendelkezésre jogosult: A vállalkozó, ha az éves iparűzési adóbevallásában legalább 500 ezer forint adófizetési kötelezettsége keletkezett.

 

A nyilatkozatban jelölhető az éves helyi iparűzési adóbevallásban szereplő adó összegének 2%-a, de legfeljebb 200 ezer forint. Az adózó jelölése nem lehet 10 ezer forintnál kisebb összegű.

 

Kedvezményezett lehet:csak Eger közigazgatási területén lévő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények, valamint egri székhelyű oktatási intézmények, civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek)

Kedvezményezettnek minősül

-  azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján; és

-  azon alapítvány, amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján; továbbá

-  azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján, kiemelkedő közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként a nyilvántartásban szerepeltet.

-  A civil szervezetek közül az a szervezet lehet kedvezményezett, amely:

-- A rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem kötött vagy nem tartott fenn együttműködési megállapodást párttal, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és helyi képviselőjelöltet az utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

-- Nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, valamint arról, hogy a felhasználási javaslatot benyújtó adózóval semmiféle alapítói, vagyoni, irányítói, ellenőrzési kapcsolata és kötelezettsége nincs.  

-- Nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja.

-- Az előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét határidőre teljesíti.

 

Érvénytelen a felhasználási javaslata annak az adózónak, aki:

a)    az éves adóbevallását vagy javaslatát a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt, üzleti évet választó adózó esetében pedig július 30-át követően nyújtja be,

b)    helyi adó, gépjárműadó és egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó esedékes, összesítetten egy ezer forintnál nagyobb összegű adó és díjhátralékkal rendelkezik és ezt az esedékes tartozást az adóév augusztus hó 10-ig nem rendezi.

c)    Adó és díjhátraléknak minősül az augusztus 10-i nappal az önkormányzat nyilvántartásában lévő, esedékes 1 ezer forintnál magasabb helyi adó, gépjárműadó, vagy más önkormányzati hatáskörbe tartozó adó, díj és adók módjára behajtásra kimutatott követelés, késedelmi pótlék, bírság illetve illetéktartozás.

d)    Feldolgozhatatlan, hiányos, vagy hibás jelölést tesz és az adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végzi el.

 

Ha a vállalkozó a befizetett adójának meghatározott részéről e rendelet szabályai szerint nyilatkozatában rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenőrzés, sem önellenőrzés következményeként utóbb nem módosítható.

 

Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, a címkézésben érintett intézmények, egyesületek, alapítványok részére tételesen jelölt összegekről készült adatokat átadja a kiutalásra illetékes Gazdasági Irodának. A további feladatokat az ágazatilag érintett szakirodák folytatják le.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról. 2014. január 1-től vállalkozók csak elektronikusan indíthatnak bevallást.

Kapcsolódó dokumentumok

A „nyilatkozat a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról" megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

Kapcsolódó jogszabályok

Helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény és a felajánlás szabályait tartalmazó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. számú rendelete megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

A nyilatkozat benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, a címkézésben érintett intézmények, egyesületek, alapítványok részére tételesen jelölt összegekről készült adatokat átadja a kiutalásra illetékes Gazdasági Irodának. A további feladatokat az ágazatilag érintett szakirodák folytatják le.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja

3300 Eger, Széchenyi u 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport

 

Dr. Kincses Miklósné
Telefon: +36 (36) 523-724
E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Dr. Bajzáthné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 713. mellék
E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék
E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Balázs Eszter adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék
E-mail: balazs.eszter@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék
E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék
E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék
E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék
E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék
E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék
E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék
E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

 

 < Vissza