2019. január 20. | Fábián
Eger.hu

Iparűzési adó meghatározott részének felajánlása

Létrehozva: 2014. március 10.  |  Utoljára frissítve: 2018. május 28.

Ügyleírás


Iparűzési adó meghatározott részének felajánlása - ügyleírás (pdf) 

 

Ügyleírás

Eger Megyei Jogú Városban állandó jellegű tevékenységet végző vállalkozóknak lehetőségük van az iparűzési adót érintően arra, hogy a bevallott és megfizetett helyi iparűzési adójuk meghatározott részének felhasználásáról egy általuk megjelölt kedvezményezett javára rendelkezzenek. Amennyiben, a vállalkozónak az évi iparűzési adóbevallásában legalább ötszázezer forint éves adófizetési kötelezettsége keletkezett, úgy az önkormányzat által rendszeresített - az adóbevallással egyidejűleg benyújtott - nyilatkozatban rendelkezhet a megfizetett iparűzési adójának 2 %-ának felhasználásáról. A nyilatkozatban jelölhető az éves helyi iparűzési adóbevallásban szereplő adó összegének 2%-a, legalább tízezer, de legfeljebb kettőszázezer forint. A kedvezményezettek Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények, oktatási intézmények, továbbá meghatározott civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) lehetnek.

 

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 60/2009. (XI. 27.) számú rendelete.

 

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

A felhasználási javaslatot kizárólag a város honlapjáról www.eger.hu elérhetőségről tölthető le, mely nem része az adóbevallási nyomtatványnak. A nyilatkozat – hasonlóan az iparűzési adóbevalláshoz – kizárólag elektronikusan úton és módon nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz. A nyilatkozat – az adóbevallással ellentétben - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül nem nyújtható be az adóhatóságunkhoz.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

Elektronikusan benyújtható űrlapok elérhetősége:

http://www.eger.hu/hu/adougyek/iparuzesi-ado-felhasznalasi-javaslat

 

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A rendelkező nyilatkozat benyújtással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a rendelkező nyilatkozat az önkormányzati adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

A felajánlással kapcsolatos döntés kézbesítése

Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, a címkézésben érintett intézmények, egyesületek, alapítványok részére tételesen jelölt összegekről készült adatokat – a Közgyűlési döntést követően - átadja a kiutalásra illetékes szakirodának.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

 

 

 < Vissza