2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Követeléskezelési eljárás

Létrehozva: 2014. január 31.  |  Utoljára frissítve: 2016. november 22.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Követeléskezelési eljárás 

 

Az ügy rövid leírása

Önkormányzati adóhatóságunk kiemelt és kötelező feladatként kezeliaz adózók kintlévőségeinek beszedését. Mindazokkal szemben, akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 150. § (3) bekezdése alapján önkormányzati adóhatóságunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania. A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a hátralék összegéről és az eljárás következményeiről. A fizetési felhívás kézhezvételét követően, amennyiben az adózó haladéktalanul teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy jelzi adóhatóságunk felé fizetési nehézségét, elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit, egyeztetést kezdeményezhet a tartozásával kapcsolatban.

 

A végrehajtási eljárás keretében első lépésként az esetlegesen fennálló túlfizetés kerül átvezetésre a tartozást mutató számlára. Amennyiben ez nem áll fenn illetve az átvezetést követően is tartozást mutat az adózó számlája, folytatódik az eljárás.

 

A végrehajtási eljárás megindítását követően adóhatóságunk törvényes esz­közök széles körének alkalmazásával lép fel az önkéntesen nem teljesítőkkel szemben, keresi folyamatosan a hatékony megoldásokat a hátralékok beszedésére. Az adózó az eljárásban számíthat hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre kerülhet sor.

 

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót –  terhelik. 

A rendelet alapján az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól az adózó csak abban az esetben mentesül, ha a fennálló tartozását haladéktalanul megfizeti a tartozást mutató számlára.

Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van a követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére, valamint helyi adó és gépjárműadó tartozás esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is kezdeményezheti a követelés végrehajtását. 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

A követeléskezelési eljárás minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül. 

 

Kapcsolódó dokumentumok

Fizetési kedvezményre, adómérséklésre vonatkozó nyomtatványok megtalálhatóak ado.eger.hu elérhetőségen. 

 

Kapcsolódó jogszabályok

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet, melyek megtalálhatóak az ado.eger.hu elérhetőségen.

 

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor. Az illetékbeszedési számla száma: 12033007-00102883-04700007.   

 

Ügyintézési határidő

Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

 

Fizetési határidő és számlaszám

A követeléskezelési eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket az ado.eger.hu elérhetőségen található adónemek számláira kell teljesíteni.

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoportja

3300 Eger, Dobó István tér 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

 

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoport

 

Bóta Tamás csoport vezető   

Telefon: +36 (36) 523-722

E-mail: bota.tamas@ph.eger.hu

 

Kovács Anikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 801. mellék
E-mail: kovacs.aniko@ph.eger.hu

 

Pappné Dorkó Márta adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 814. mellék
E-mail:pappne.marta@ph.eger.hu

 

Szekeres Vivien adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 923. mellék
E-mail: szekeres.vivien@ph.eger.hu

 

Vibók Enikő adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 812. mellék
E-mail:vibok.eniko@ph.eger.hu

 

 

 < Vissza