2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Méltányossági eljárás

Létrehozva: 2014. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2016. november 22.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Méltányossági eljárás 

Az ügy rövid leírása

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre.

 

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett, befizetett helyi adóra.

 

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egy részének  megfizetését jelenti.

 

Méltányossági eljárás kezdeményezésekor a magánszemélyeket nem terheli illetékfizetési kötelezettség, a gazdálkodó szervezeteknek viszont eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni.

 

Az adózó kérelmét benyújthatja az adóhatóságunk által rendszeresített adatlapon. Az adatlapot teljes körűen ki kell töltenie és a megadott igazolásokat (jövedelem, közmű számlák, egyéb kiadások stb.) csatolnia kell. A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóságunk komplex vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság) és ezek alapján kerül sor a döntésre.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügy kérelemre indul, a méltányossági adatlap benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.

Kapcsolódó dokumentumok

Fizetési kedvezményre, adómérséklésre vonatkozó nyomtatványok megtalálhatóak ado.eger.hu elérhetőségen.

 

Kapcsolódó jogszabályok

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, melyek megtalálhatóak az ado.eger.hu elérhetőségen.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Magánszemélyeket nem terheli illetékfizetési kötelezettség, a gazdálkodó szervezeteknek 10 000 Ft eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára. Az illetékbeszedési számla száma: 12033007-00102883-04700007.

 

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A döntésben (határozat) szereplő határidők szerint kell a megadott számlákra az adózónak kötelezettségeit teljesítenie.

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoportja

3300 Eger, Dobó István tér 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoport

 

Bóta Tamás csoport vezető   

Telefon: +36 (36) 523-722

E-mail: bota.tamas@ph.eger.hu

 

Kovács Anikó adóügyi ügyintéző   

Telefon: +36 (36) 523-700 801. mellék

E-mail: kovacs.aniko@ph.eger.hu

 

Pappné Dorkó Márta adóügyi ügyintéző   

Telefon: +36 (36) 523-700 814. mellék

E-mail:pappne.marta@ph.eger.hu

 

Szekeres Vivien adóügyi ügyintéző   

Telefon: +36 (36) 523-700 923. mellék

E-mail: szekeres.vivien@ph.eger.hu

 

Vibók Enikő adóügyi ügyintéző   

Telefon: +36 (36) 523-700 812. mellék

E-mail:vibok.eniko@ph.eger.hu

 

 

 

 < Vissza