2018. május 22. | Júlia
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Önkormányzati jövedéki adó

Létrehozva: 2016. január 13.  |  Utoljára frissítve: 2016. július 11.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó

 

Az ügy rövid leírása

Magánfőzött párlat után, az önkormányzat felé jövedéki adóköteles az a magánfőző, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik, valamint tárgyévben magánfőzött párlatot állít elő.

 

Az adó alanya a magánfőző, a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

 

Az adókötelezettség keletkezése:
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A magánfőzőnek a 2015. évben előállított magánfőzött párlat után adóbevallási és adófizetési kötelezettségét 2016. január 15-ig kell teljesítenie a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőzésben előállított párlat 2015. évi adója 1000 forint.
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

 

Nem keletkezik adóbevallási kötelezettsége, ha a magánfőző nem állított elő 2015. évben magánfőzött párlatot.

 

2016. január 1-jétől a magánfőzés jövedéki-adó mértéke évi 1000 forintról, literenként 700 forintra változik, továbbá módosul az adó megfizetésének rendszere is.

A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlatadójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. A párlatadójegyet darabonként egy liter tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlatadójegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon a magánfőző választása szerint papíron vagy elektronikusan lehet igényelni
A vámhatóság a párlatadójegyet a párlatadójegy értékének megfizetését követően bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóság által regisztrált desztillálóberendezéssel rendelkezik. A vámhatóság a párlatadójegyek kiadott mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.
A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlatadójegy-beszerzésekor legalább 5 darab párlatadójegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab párlatadójegyet vásárolhat. Ez a szabály azt is jelenti, hogy évi legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzés keretében egy személy, illetve egy háztartás által.

 

A desztillálóberendezés feletti tulajdonjogról a bejelentési kötelezettséget, valamint a bejelentett adatokban történt változás bejelentési kötelezettségét továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni!

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

A magánfőző az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül az „EGER16JÖVBEJ" bejelentési nyomtatványon.
A 2015. évre vonatkozó magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettséget 2016. január 15. napjáig kell teljesíteni az „EGER15JÖVBEV" számú adóbevallási nyomtatványon.
A bevallás benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve papír alapon is.

 

Kapcsolódó dokumentumok

A bejelentési, valamint bevallási űrlapok megtalálhatóak ado.eger.hu elérhetőségen.
A központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról az www.eger.hu (Adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi CXXVII. Törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól, mely megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen

 

Az ügyintézés díja vagy illetéke

Bejelentés, bevallás benyújtása díj-és illetékmentes.

 

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

 

Fizetési határidő és számlaszám

A magánfőzött párlat utáni jövedéki adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magánfőző Által Előállított Magánfőzött Párlat utáni Jövedéki Adó Beszedési Számlájára (12033007-00102883-02900005) kell teljesíteni.
Befizetési határidő 2016. január 15.

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda
Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja
3300 Eger, Dobó tér 2.
Telefon: +36 (36) 523-700
Fax: +36 (36) 523-721
E-mail:ado@ph.eger.hu

Ügyintéző neve (az adóalany neve szerint)

 

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport

 

Dr. Bajzáthné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 713. mellék
E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék
E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Balázs Eszter adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék
E-mail: balazs.eszter@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék
E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék
E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék
E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék
E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék
E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék
E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék
E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

 < Vissza