2018. május 22. | Júlia
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vétele

Létrehozva: 2014. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2016. november 22.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely hatósági nyilvántartásba vétele

 

Az ügy rövid leírása

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat. A tevékenység végzésének feltétele a nyilvántartásba vétel.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, további diákotthon, kollégium típusú szálláshelyen nyújtható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell, a minősítést a szolgáltató végzi (önminősítés). A Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó minősítési követelményekről. A szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Hatóságunk a nyilvántartásba vételről hatósági igazolványt állít ki. Ha a nyilvántartásba vételi kérelem jogerősen elutasításra kerül, a szolgáltatást meg kell szűntetni.
A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül kell bejelentenie.
A szolgáltató kérelmezheti a hatósági nyilvántartásból való törlését. A kérelemre történő törlés esetén, a szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem lehet újra nyilvántartásba venni.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Hatósági nyilvántartásba vétel esetén:az „NÜCSZNY16" számú, hatósági nyilvántartásba vételre irányuló kérelem elnevezésű nyomtatvány;

Változás, módosítás esetén: az „NÜCSZV16" számú, hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése elnevezésű nyomtatvány;

Hatósági nyilvántartásból törlés esetén: : az „NÜCSZT16" számú, hatósági nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem elnevezésű nyomtatvány

 

Kapcsolódó dokumentumok

A nyomtatványok megtalálhatóak az ado.eger.hu elérhetőségen, a Szálláshely ügyintézés menüpontban

 

Kapcsolódó jogszabályok

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) kormány rendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. számú törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény és az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

A kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyfélnek 3 000 Ft közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell megfizetnie, melyet illetékbélyeg formájában kell lerónia új hatósági nyilvántartásba vétel esetén. Az illetékbélyeget a nyomtatvány megfelelő helyére kell felragasztani.

 

A szolgáltató meghatározott adataiban bekövetkezett változás, valamint a szolgáltatás megszűnésének bejelentése illetékmentes.

 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő 15 nap  

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Ellenőrzési és Elemzési Csoportja

3300 Eger, Dobó István tér 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

 

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Ellenőrzési és Elemzési Csoport

 

 

Kiliánné Tábori Tünde adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 809. mellék
E-mail: kilianne.tunde@ph.eger.hu

 

Kincs Barbara adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 810. mellék
E-mail: kincs.barbara@ph.eger.hu< Vissza