2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vétele

Létrehozva: 2014. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2016. január 26.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység

 

A ügy rövid leírása

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése abban az esetben szükséges, ha a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván végezni. Szálláshely szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely típusú szálláshelyen folytatható. Nem kell szálláshely-üzemeltetési engedély lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet esetén.

Hatóságunk a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket.
A szálláshely-szolgáltató a korábbi bejelentésében szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi.
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető


Új szálláshely létesítése esetén: a „SZÜBÚ16" számú, új szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése;
Változás, módosítás esetén: a „SZÜEV16" számú, szálláshely-üzemeltetési tevékenység tartalmát érintő változás bejelentése;
Megszűntetés esetén: a „SZÜEM16" számú, szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszűnésének bejelentése elnevezésű nyomtatványon tehető meg.

 

Kapcsolódó dokumentumok

A nyomtatványok megtalálhatóak az ado.eger.hu elérhetőségen, a Szálláshely ügyintézés menüpontban

 

Kapcsolódó jogszabályok

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) kormány rendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI számú törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény és az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

 

 

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

A kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyfélnek 3 000 Ft közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell megfizetnie új szálláshely-üzemeltetés bejelentése esetén, melyet illetékbélyeg formájában kell lerónia. Az illetékbélyeget a nyomtatvány megfelelő helyére kell felragasztani.

 

A szálláshely-szolgáltató meghatározott adataiban bekövetkezett változás, valamint a szálláshely-szolgáltatás megszűnésének bejelentése illetékmentes.

 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő 15 nap.  

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Ellenőrzési és Elemzési Csoportja

3300 Eger, Dobó István tér 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

 

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Ellenőrzési és Elemzési Csoport

 

 

Kiliánné Tábori Tünde adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 809. mellék
E-mail: kilianne.tunde@ph.eger.hu

 

Kincs Barbara adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 810. mellék
E-mail: kincs.barbara@ph.eger.hu

 < Vissza