2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Talajterhelési díj

Létrehozva: 2014. február 21.  |  Utoljára frissítve: 2016. január 15.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Talajterhelési díj bevallás 

 

Az ügy rövid leírása

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

 

Mentes az adó alól: 2012. január 1-jét követően keletkezett díjmegállapítás tekintetében a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjfizetés alól teljes egészében mentességben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása az 500 m3-t nem haladja meg.

 

Az adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is mentesül.

  

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról és a talajterhelési díjról szóló 71/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

 

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.  

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja

3300 Eger, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

 

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport       

 

Dr. Kincses Miklósné
Telefon: +36 (36) 523-724
E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Dr. Bajzáthné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 713. mellék
E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék
E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Buda Zsoltné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék
E-mail: buda.zsoltne@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék
E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék
E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék
E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék
E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék
E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék
E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék
E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

 < Vissza