2017. április 25. | Márk
calendar-image 21°
Eger.hu

Településképi eljárások

Létrehozva: 2013. június 19.  |  Utoljára frissítve: 2015. november 12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az eddig megszokott építésügyi eljárásban változás történt. 2013. január 1-től új eljárás keretein belül kerülnek elbírálásra a benyújtott dokumentumok. Létrejöttek a járási hivatalok, elektronikus úton is be kell nyújtani az engedély köteles dokumentumokat, valamint létrejött a településképi véleményezési és bejelentési eljárás.


A településképi eljárások célja Eger Megyei Jogú Város településképi védelme, ennek érdekében a városkép megőrzésére és formálására vonatkozó szempontok meghatározása, az építési tevékenységgel összefüggő szabályok előzetes tisztázása, az eljárási szabályok rögzítése.

A településképi véleményezési eljárásépítési engedéllyel építhető építmények körét a polgármester véleményezési hatáskörébe utalja. Az eljárás során kiadott polgármesteri vélemény az építésügyi hatósági engedélykérelem kötelező melléklete.
A településképi bejelentési eljárásbevezetése lehetőséget ad a települési önkormányzat polgármestere számára, hogy az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, de a védett településkép szempontjából lényeges építési tevékenységek körében – helyi rendeletben meghatározott esetekben – a tervezett építési tevékenységet településképi bejelentéshez kösse. A polgármester a bejelentett tevékenységet tudomásul veheti, vagy végzését feltételekhez kötheti, vagy megtilthatja
A településképi kötelezési eljárás során a polgármesternek lehetősége van az eljárás keretén belül a településképet romboló, vagy szabálytalan, elavult, gondozatlan állapotok megszüntetésére. A kötelezettség megszegése esetén, a kötelezett bírsággal sújtható. A döntés ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni.

A településképi eljárások előzményeként függetlenül attól, hogy az adott munka építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e, vagy sem, az építtető, vagy megbízott tervező beépítési előírást kérhet a Polgármesteri Hivataltól. A beépítési előírás az elvégezni kívánt konkrét építési munkával kapcsolatos szabályokat és követelményeket tartalmazza, így már a tervezés kezdetekor tisztázni lehet az adott építési feltételeket.

Az új eljárások működésével, és szabályaival kapcsolatban Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-i döntésével két új önkormányzati rendeletet fogadott el.

  • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 81/2012. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete Eger településképi védelméről
  • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 82/2012. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről

Az eljárás ügymenetéről bővebben a helyi rendeletekből tájékozódhat.

 

Településképi védelem - 81/2012. (XII. 21.)
Beépítési előírás, Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács - 82/2012. (XII. 21.)

 

A szükséges dokumentumokat a honlapról le lehet tölteni.

 

01_Beepitesi_eloiras_iranti_kerelem

02_Települeskepi bejelentesi_eljaras_kerelem

03_Települeskepi velemenyezesi_eljaras_kerelem

 

További kérdéseit a Főépítészi Csoport munkatársaihoz intézheti telefonon a 06 36 523 733 –as telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben Eger, Dobó tér 2. szám alatt (Főépítészi Csoport).

 

   

 

< Vissza