2018. január 17. | Antal
calendar-image 18°
Eger.hu

AT-11 kút létesítése I.sz. módosítás

2018. január 10.
AT-11 jelű hévízkút létesítése (1.sz. módosítás)

DIP csapadékvíz elvezetés II.módosítás

2018. január 10.
Déli Iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése - csapadékvíz elvezetés tervezése II. sz. módosítás

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2018. január 05.
Közzétételi egység: szerződések

Íj utca - Buzogány utca iszapfogó kiépítése

2017. november 22.
Eger, Íj utca - Buzogány utca kereszteződésében iszapfogó rendszer kialakítása, I.sz. szerződés módosítás

Buzogány-Íj-Egri Csillagok u. korszerűsítése

2017. november 15.
Eger, Buzogány u. - Íj utca - Egri Csillagok utca által határolt területen korszerűsítési és rekonstrukciós munkák

Napsugár óvoda vizesblokk veszélyelhárítása

2017. november 02.
Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda vizesblokk veszélyelhárítási és felújítási munkái

Kertész u. 100. ingatlan bontási munkái

2017. október 11.
Eger, Kertész u. 100.sz. alatti ingatlan bontási munkái

FM7 Heves Kft.

2017. szeptember 29.
Közzétételi egység: szerződések

MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft.

2017. szeptember 29.
Közzétételi egység: szerződések

MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft

2017. szeptember 29.
Közzétételi egység: megállapodások

AT-11 jelű hévízkút létesítése

2017. szeptember 18.
Eger, AT-11 jelű hétvízkút létesítése 28503/2 hrsz. alatti ingatlanon.

Íj utca Buzogány utca iszapfogó rendszer kiépítése

2017. szeptember 13.
Eger, Íj utca - Buzogány utca kereszteződésében, a 10954 hrsz-ú területre tervezett iszapfogó rendszer kivitelezési munkái

Mátyás király úti kollégiumi épület átalakítása

2017. szeptember 13.
Eger,Mátyás király u. 52-54.sz. alatt lévő használaton kívüli kollégiumi épület teljes körű felújítására és munkásszállóvá alakítására...

Hősök temető felújítása -kőfaragó munkák

2017. szeptember 13.
Eger, Hősök temető felújítása kapcsán kőfaragó munkák

Rozália dűlő zúzottkő út kiépítése

2017. szeptember 13.
Eger, Rozália-dűlő 5805/6 hrsz-ú "kivett út" megnevezésű ingatlanon zúzottkő út kiépítési munkái

Külsősor úti gázelosztó kiváltás II.ütem

2017. szeptember 13.
Eger, Külsősor úti (Húsüzem) gázelosztó vezeték kiváltás II.ütem

Hősök temető építőmesteri munkái

2017. szeptember 13.
Eger, Hősök temető építőmesteri kivitelezési munkái

Starbox Média Kft.

2017. augusztus 07.
Közzétételi egység: Szerződések

Külsősor úti gázelosztó vezeték kiváltás

2017. július 27.
Eger, Külsősor úti dn315-ös gázelosztó vezeték kiváltási munkái

DIP - szervízút és közlekedési út I.sz. módosítás

2017. július 21.
Déli Iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése - szervízút és közlekedési út engedélyezési és kiviteli terv elkészítése I.sz. módosítás