2017. március 28. | Gedeon
calendar-image 23°
Eger.hu

Törvényességi Felügyelet, Ellenőrzés

Létrehozva: 2012. december 29.  |  Utoljára frissítve: 2017. március 27.

Közzétételi egység:Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései


 

Törvényességi ellenőrzést gyakorló  és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal 
Székhely: Eger, Kossuth L. u.9.
Postacím: 3300 Eger, Kossuth L. u.9.
Telefonszám: 36 521-500
Telefaxszám: 36 521-525
Elektronikus levélcím: hivatal@heves.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/elerhetosegek

 

Ügyfélfogadási idő

Hétfő - Csütörtök 08.00 - 16.30
Péntek 08.00 - 14.00

 

A Heves Megyei Kormányhivatalt dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, a hivatalszervezetet dr. Seszták Attila főigazgató vezeti. A főigazgató általános helyettese dr. Kadlott Csaba igazgató.

 

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a területfejlesztési önkormányzati társulások működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

 

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

 

 

 

Belső ellenőrzés

 

Nagy Rita belső ellenőr, telefon: 36/523-715
Elektronikus levélcím: nagy.rita@ph.eger.hu

3300. Eger, Dobó István tér 2.

 

Nádudvary - Tóth Viktória belső ellenőr

Telefon: 36/521-903

Elektronikus levélcím:

nadudvary-toth.viktoria@ph.eger.hu

3300. Eger, Dobó István tér 2.

 

Kontrolling: 


Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller

Elektronikus levélcím: solymosne.zsuzsanna@ph.eger.hu

Telefon 36/523-712

Postacím: 3300. Eger, Dobó István tér 2.

 

Belső Ellenőrzési KézikönyvEsemény PDF link beszúrása az aktuális hónapra

 

  • A rendszerellenőrzés során a szervezet belső kontroll rendszerét értékeli az ellenőrzés. Átfogóan vizsgálja az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszerek működését. A rendszerek működésének vizsgálata során a szabályszerűség és a szabályozottság mellett a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség is vizsgálati szempont.

     

    A szabályszerűségi ellenőrzéseknél a vizsgálati szempont, hogy a szervezet működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.Vizsgálja továbbá az önkormányzat által különböző jogcímeken nyújtott támogatások felhasználását és elszámolását.

     

    Pénzügyi ellenőrzés során az ellenőrzés a bevételek és kiadások felhasználásának szabályszerűségére irányul, és vizsgálja, hogy a pénzügyi beszámolók megbízható képet nyújtanak-e a költségvetési szerv pénzügyi tevékenységeiről, a beszámolók a hatályos számviteli elveknek, szabályoknak megfelelően készültek-e.

 


 

< Vissza