2020. december 02. | Melinda
Eger.hu

Adóbevallás, mint adókötelezettség

Létrehozva: 2018. május 28.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Adóbevallás, mint adókötelezettség - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

Az adót, - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás). A helyi adónemek közül a helyi iparűzési adó, a beszedett idegenforgalmi adó és az előrehozott adó adóztatása tartozik ún. önadózásos formában. Ennek következtében az adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a jogszabályban előírt: bejelentésre, nyilatkozattételre, adómegállapításra, bevallásra, adófizetésre, nyilvántartás vezetésére, adatszolgáltatásra, adóbeszedésre. Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.

 

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

 

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

Az adóbevallás (hipa, idegenforgalmiadó és előrehozott adófizetés) benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

http://eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok

 

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adóbevallás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az adóbevallás kapcsolatos döntés kézbesítése

Adóbevallás kapcsán döntés, határozat nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg értesítő keretében, vagy az eAdó rendszerbe történő belépés keretében értesül az aktuális egyenlegéről.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165< Vissza