2020. december 02. | Melinda
Eger.hu

Elektronikus ügyintézés

Létrehozva: 2018. május 28.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Elektronikus ügyintézés - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

2018. január 1-jétől Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság (adóhatóság) előtt intézhető adóügyek (pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak. Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok. 2018. december 31-ig önkormányzati adóügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartás során a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gazdálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy azonosítása mellett a természetes személy szerinti tárhelyét is használhatja.

 

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet.

Használatra jogosult adózó:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. Gazdálkodók esetében (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) kötelező az elektronikus kapcsolattartás.

 

Benyújtás formája és módja

Az önkormányzati adóügyekben elektronikus módon ÁNYK típusú nyomtatványokon lehet az ügyeket indítani. Ezen túl az adózók a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az ún. ePapír szolgáltatást is. Itt olyan beadványokat lehet teljesíteni, ahol nincs rendszeresített ÁNYK típusú nyomtatvány. Ez esetben a felületen keresztül írhatnak beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő az önkormányzati adóhatóság felé. Beküldés során a témacsoportnál (önkormányzati igazgatás), az ügytípusnál (adóügyek) a címzettnél (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata) a megnevezéseket kell Önnek kiválasztania.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-ugyintezes-205

 

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az elektronikus ügyintézés – ha törvény eltérően nem rendelkezik - az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az elektronikusan indított ügyekben megegyezik az egyéb hagyományos módon benyújtott beadványok, adatbejelentések, adóbevallások stb. az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az elektronikus ügyintézés kézbesítései

A nyomtatványok beküldése során minden esetben az adózó képviselője ügyfélkapu tárhelyére értesítést kap a beküldött dokumentum befogadásáról. Azokban az ügyekben mely kapcsán döntés, határozat készül az adózó ügyfélkapuból elektronikus módon kap értesítést a küldemény érkezéséről melyet a KÜNY tárhelyén vagy cégkapun keresztül tud megtekinteni.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165< Vissza