Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

EFOP-3.2.9-16-2016-00028

Létrehozva: 2018. március 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Projekt címe: Az egri Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében


Kedvezményezett neve: GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-16-2016-00028

Szerződött támogatás összege: 36 489 595 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Általános cél:

A helyi igényekhez és szükségletekhez pontosan illeszkedő, széles szociális segítői szolgáltatási paletta magas szintű, folyamatos biztosítása a célintézményekben a közvetlen célcsoport (gyermekek) és a közvetett célcsoportok (szülők, pedagógusok, szakemberek) tekintetében. A bevont köznevelési intézménybe kihelyezett egyéni, csoportos és közösségi szociális tevékenységek és szolgáltatások biztosításával az elsődleges prevenció megerősítése, a gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása, a társadalmi leszakadásuk, kirekesztődésük megelőzése, megakadályozása. A közvetlen célcsoporttal foglalkozó óvodapedagógusok, pedagógusok illetve szülők számára adekvát szakmai segítségnyújtás.

 

Átfogó cél:

A közeljövőben kötelező feladatellátásként bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális segítés szakmai tartalmának, feltételrendszerének kialakításához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges források meghatározása. A köznevelési intézményekbe bejutó professzionális segítő szakemberek-rendszerszemléletű megközelítésben a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve - a megelőző és elérő szolgáltatások nyújtásával lehetőséget biztosítanak a gyermekek és családjuknak, az óvodák és iskola közösségének a szociális/gyermekvédelmi problémák felismerésében, megoldásában.

 

Az esélyegyenlőséget szolgáló és a diszkrimináció mentességet biztosító óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység konkrét célja:

 • a gyermekek, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása
 • az elsődleges prevenció segítése
 • az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése
 • a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítése, megerősítése
 • egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése
 • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása lehetőségeik maximális kihasználása érdekében
 • a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése a 3 – 18 éves korosztály szociális jólétének javítása érdekében.

Célcsoport:

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet Kerecsenden, Verpeléten és Egerben, összesen 9 köznevelési intézményben kívánjuk biztosítani. A járásszékhelyen kívüli járási települések köznevelési intézményeinek kiválasztási szempontjaként figyelembe vettük a településeken a Család-és Gyermekjóléti Központban hatósági intézkedés alatt álló gyermekek számát, az ellátásba kerülés okát, előforduló problématípusok közül az iskolai hiányzásokkal, gyermek viselkedési-magatartási nehézségeivel illetve a család életvitelében fakadó veszélyeztetettség magas előfordulási arányát.

 • Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola
 • Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola
 • Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
 • Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium
 • Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium
 • Berekerdő Óvoda Kerecsend
 • Gyöngyszem Óvoda Verpelét
 • Benedek Elek Óvoda Joó János tagóvodája Eger
 • Benedek Elek Óvoda OVI-VÁR tagóvodája Eger

Tevékenységek a projektben:

 

 • Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek számára nyújtott szolgáltatások

 

   • tanácsadás, tájékoztatás nyújtása, ügyintézés segítése tanulóknak, szülőknek

 

 • Csoportos szociális segítő tevékenységek iskoláskorúak számára

 

   • Pályaválasztás, pályaorientációs csoportfoglalkozás
   • Társadalmi érzékenyítő csoportos foglalkozás
   • Drogprevenciós foglalkozásÉrtékfeltáró tematikus foglalkozás
   • Kommunikációfejlesztő csoport dramatikus módszerekkel
   • Konfliktuskezelő csoportfoglalkozásKooperatív mozgásos játékok
   • Kreatív készségfejlesztő csoportfoglalkozás
   • Játékos szociális kompetenciafejlesztés óvodában
   • Ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások
   • Nyári tanulás-segítés

 

 • Közösségi szolgáltatások

 

   • Óvodai/iskolai rendezvények (farsang, papírgyűjtés)
   • Érzékenyítő napok, nyitott napok, családi napok, Gyermek-szülő pedagógus közös programok, szülőfórumok
   • Öko-környzettezettudatosság témahét (április)
   • Szabadidős programok, kirándulások
   • Kalandpedagógiai foglalkozás
   • Kulturális programok szervezése

 

   • Egészségnap intézményi szintű, sportnap, ki-mit-tud, adománynap

 

 • Gyermek és ifjúságvédelmi feladtok ellátásával, koordinálásával kapcsolatos tervezett tevékenységek

 

   • Delegálás, továbbirányításJ
   • elzőrendszeri tagként GYIV feladatok ellátása, koordinálása

 

Projekt elérni kívánt eredményei:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Közösségfejlesztés érdekében szervezett programok, az érintett személyek számát figyelembe véve Közösségi rendezvények által bevont óvodás gyermekek száma 98 fő
Járási önkormányzatok család- és gyermekjóléti központjai által foglalkoztatott óvodai és iskolai szociális segítők száma Óvodai és iskolai szociális segítésben részt vevő szociális szakemberek száma 2 fő
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel elért gyermekek száma Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel elértek száma 2236 fő
Közösségfejlesztés érdekében szervezett programok, az érintett személyek számát figyelembe véve Közösségi rendezvények által bevont iskolás gyermekek száma 293 fő
A tevékenység keretein belül végzett csoportos szociális segítés által bevont óvodás gyermekek száma Csoportos foglalkozásokba bevont óvodás gyermekek száma 154 fő
A tevékenység keretein belül végzett csoportos szociális segítés által bevont iskolás gyermekek, fiatalok száma Csoportos foglalkozásokba bevont iskolás gyermekek száma 461 fő
A tevékenység keretein belül végzett egyéni szociális segítés által bevont iskolás gyermekek, fiatalok száma Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek száma 84 fő
A szervezetfejlesztés során a köznevelési intézményenként kialakított új struktúra Kialakított szervezeti struktúra és eljárásrend 9 db
A tevékenység keretein belül végzett egyéni szociális segítés által bevont óvodás gyermekek száma Egyéni segítésbe bevont óvodás gyermekek száma 28 fő
Óvodai szociális segítő tevékenység által bevont gyermekek száma Óvodai szociális segítő tevékenység által bevont gyermekek száma 280 fő

 

A projekt kezdete: 2017. szeptember 01.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 31.

 

Bővebb információ kapható a projekt szakmai vezetőjétől:

Perczéné Bocsi Orsolya

E-mail: csgyjkeger@gmail.com

Telefon: +36/36/785-828< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!