2019. január 16. | Gusztáv
Eger.hu

Tárhelyek megtekintésének fontossága

Létrehozva: 2018. március 13.  |  Utoljára frissítve: 2018. március 13.

2018. január 1-jét követően Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyekben az Önök tárhelyeire történik a levelezés, így kérjük Önöket, hogy feltétlen nézzék elektronikus levelezésüket és elektronikus tárhelyeiket (cégkapu, KÜNY tárhely).


2018. január 1-jétől Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek (pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak.

 

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

 

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok. 2018. december 31-ig önkormányzati adóügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartás során a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gazdálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy azonosítása mellett a természetes személy szerinti tárhelyét is használhatja. Az egyéni vállalkozók kizárólag az ügyfélkapu szolgáltatással (új elnevezése: KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely) jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a cégkapu regisztrációs kötelezettség ezt az adózói kört nem terheli.

 

Az elmúlt hónapok adóügyeinek intézése azt mutatta, hogy sok gazdálkodó szerv képviseletére jogosult (önálló vagy együttes) képviselője, képviselőjének meghatalmazottja egyáltalán nem nézi meg elektronikus levelezését és tárhelyeit (cégkapu, KÜNY tárhely), bár erről - több alkalommal is - e-mailen értesítést, tájékoztatást kapnak. Az eltelt időszakban az érintettek több mint 1.300 ügyben, a második értesítést követően rendelkezésre álló ötödik munkanapon belül sem vette át küldeményeit (pl.: határozat, hiánypótlásra történő felhívás, hatósági igazolás, folyószámla egyenleg stb.), így ún. „Meghiúsulási Igazolás" érkezik vissza adóhatóságunkhoz. Ezen igazolást követően még majd két hétig megtalálhatóak a küldemények a tárhelyeken. Félő, hogy 30 napot követően, ha Önök nem töltik le tartós tárba, vagy más adathordozóra az iratokat, leveleket, döntéseket, úgy azok automatikusan törlődnek a tárhelyeikről.

 

2018. január 1-jétől számos új fogalmat, jogintézményt és eljárást kell megtanulni adózóinknak. Az új jogszabályok igénylik, hogy az ügyfelek ügyintézési szokásai megváltozzanak. Az elektronikus ügyintézés sikerének a záloga az is, hogy a vállalkozások és állampolgárok nyitottak legyenek a változásokra, hiszen ezek a módosulások elsősorban az adózók érdekeinek védelmében történnek.

 

Eger, 2018. március 13.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza