2017. április 25. | Márk
calendar-image 21°
Eger.hu

Szabályozási tervek

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2017. április 11. városháza 

A településrendezési terv rajzi és szöveges részekből áll. A település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában a szabályozási terv ábrázolja, szövegesen a helyi építési szabályzat írja le. A szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot a településszerkezeti terv alapján a


Eger Közgyűlése 27/2008. (VI.27.) sz. rendeletével fogadta el az egységes Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), és 11 városrészre vonatkozóan a szabályozási tervet. Az ez után készülő szabályozási terv-módosítások – a korábbiaktól eltérően - már nem önálló rendeletként, hanem ezen egységes szabályzatba beépülve, rendelet-módosításként kerülnek elfogadásra.

A Helyi Építési szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Tervei

  

01 Hatályos HÉSZ

      HESZ_4_2016_II_26

 

02 Hatályos szabályozási tervek

 

      M1_1_Almagyar-Merengo

      M1_2_Belvaros_Dobo ter es kornyeke

      M1_3_Belvaros-kelet

      M1_4_Cifra hostya_Tetemvar

      M1_5_Csako

      M1_6_Deli_iparterulet_2017_0224

      M1_7_Delkeleti_kulterulet

      M1_8_Felnemet

      M1_9_Felsovaros

      M1_10_Hajduhegy-eszak

      M1_11_Hatvani hostya

      M1_12_Karolyvaros_2016_0701

      M1_13_K2_es_kornyeke_2017_0224

      M1_14_Lajosvaros-kelet_2017_0224

      M1_15_Maklari hostya_2016_0701

      M1_16_Nagylapos

      M1_17_Rac hostya

      M1_18_Sanc

      M1_19_Szepasszonyvolgy

      M1_20_Tihamer_2016_0701

      M1_21_Vecseyvolgy

      M1_22_Volt Kemping

      M1_23_Eszaknyugati kulterulet

      M1_24_Lajosvaros_nyugat

 

      Mellékletek

   

      M2_melleklet_atnezeti_terkep_2016_1223

      M3_melléklet_Alkalmazott_építési_övezetek_jelei

      M4_melléklet_Jelmagyarazatok

      M5a_melléklet_Védelmi_és_korlátozási_előírások_tervlapja_HESZ

      M5b_melléklet_Védelmi_és_korlátozási_előírások_tervlapja_HESZ

      M6_melléklet_pincével_érintett_területek_HESZ

 

      Függelékek

 

      F1_függelék_Apollo_sportrepuloter_HESZ

      F2_függelék_allergén_növényfajok_HESZ

      F3a_függelék_Petofi ter_term_kut_1

      F3b_függelék_Petofi ter_term_kut_2

      F3c_függelék_vízbázis_védőidom_HESZ

      F4_függelék_régészeti lelőhelyek

      F5_függelék_szabtervek_készítőinek_listája

      F6_fuggelek_2017_deli_ivovizbazis_B_vedoter_ingatlanlista_0224

                       

Új jogszabály szerint készülő szabályozási tervek

 

V.1.1          Eger, ÉK-i külterület és Bikalegelő városrészek Szabályozási Terve

                     Északkeleti Külterület.zip

 

V.1.1.1       Eger, ÉK-i külterület és Bikalegelő városrészek Szabályozási Tervének módosítása a 0287/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

                      Eger_EKi_Birtokkozpont_0287_9.zip

 

V.1.1.2        Eger, ÉK-i külterület és Bikalegelő városrészek Szabályozási Tervének módosítása inert hulladékkezelő telep létesítése kapcsán

                      Eszakkeleti kulterulet_m2_Inert telephely_2015

 

A HÉSZ-be még be nem épített szabályozási tervek és módosításaik

A „településrendezési tervek jegyzéke"-t itt letöltve tudja megnézni, hogy az Egységes Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elfogadása előtt mely városrészekre milyen számú rendelettel hagyta jóvá a szabályozást a Közgyűlés, illetve milyen módosítások készültek el egy-egy részterületre. A tervdokumentációk az alábbi listáról tölthetők le.

 

Készülő szabályozási tervek

Itt elektronikus formában megtalálja azokat a szabályozási terveket és szabályozási tervmódosításokat, amelyek lakossági egyeztetése jelenleg folyamatban van és 30 napos közszemlére kifüggesztettük a Városháza előcsarnokában (Eger, Dobó tér 2.). A tervjavaslatokkal kapcsolatos észrevételek írásban eljuttathatók a Főépítészi Irodához postai úton, vagy személyesen ugyanitt leadhatók.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról – az egységes jelrendszer kialakítása, jogszabályi harmonizáció és hibajavítások kapcsán

Egyseges_jelmagy_dokumentacio

01_Almagyar-Merengo_2016_1223_170410

02_Belvaros_Dobo_ter_2016_0226_170410

03_Belvaros-kelet_2016_0226_170411

04_Cifra_hostya_Tetemvar_2016_0226_170410

05_Csako_2016_0226_170410

06_Deli_iparterulet_2016_1223_170410

07_Delkeleti_kulterulet_2016_1223_170411

08_Felnemet_2016_1223_170411

09_Felsovaros_2016_0226_170410

10_Hajduhegy-eszak_2016_0226_170410

11_Hatvani_hostya_2016_0226_170410

12_Karolyvaros_2016_0701_170410

13_K2_es_kornyeke_2017_0224_170410

14_Lajosvaros-kelet_2016_0826_170410

15_Maklari_hostya_2016_0701_170410

16_Nagylapos_2016_0226_170410

17_Rac_hostya_2016_0826_170411

18_Sanc_2016_0226_170410

19_Szepasszony-volgy_2016_0226_170411

20_Tihamer_2016_0701_170410

21_Vecseyvolgy_2016_0226_170410

22_Volt_Kemping_2016_0226_170410

23_Eszaknyugati_kulterulet_2016_0401_170410

24_Lajosvaros-nyugat_2017_0222_170410

< Vissza