Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 15. | Henrik

Adókedvezmények igénybevétele építményadóban

Létrehozva: 2024. január 09.  |  Utoljára frissítve: 2024. január 10.

Hogyan tudom igénybe venni építményadóban a helyi egri adókedvezményeket, ha arra idéntől jogosulttá váltam vagy ha eddig nem vettem igénybe az adókedvezményt bár arra már korábban jogosult lettem?


A 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt a 2023. évben (vagy korábban), arról 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Mivel az adónem ún. „kivetéses" jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét és ugyanígy tudja érvényesíteni, vagy megszüntetni a helyi adókedvezményeket is.

 

Az adó alanya ebben az adónemben az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Őt terheli az adókötelezettségek (közte az adatbejelentési kötelezettség) teljesítése is!

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete tartalmaz erre vonatkozó szabályozást (5.§). https://eger.hu/public/uploads/60-2012-xi-29-or-az-epitmenyadorol-egyseges-szerkezetben-2024_6569ac18a7471.pdf

 

A kifejezetten az egri helyi építményadó önkormányzati adókedvezmények – melyek a lakás céljára szolgáló építmények után járhatnak - az alábbiak lehetnek:

 

Lakások után 50%-os adókedvezmény az építményadóban

 

Bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóalany az adóév első napján (jelen esetben 2024. január 1-jén) azt ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyként használja -. figyelemmel a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adataira is - 50%-os mértékű adókedvezményre jogosult.

 

Lakások után 100%-os adókedvezmény az építményadóban

 

Az egy háztartásban három vagy több gyermeket nevelő magánszemély a bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóév első napján (jelen esetben 2024. január 1-jén) azt ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyként használja - figyelemmel a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adataira is - 100%-os mértékű adókedvezményre jogosult.
Az öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra jogosult magánszemély, illetve a megváltozott munkaképességű személy a bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóalany az adóév első napján (jelen esetben 2024. január 1-jén) azt ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyként használja - figyelemmel a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adataira is - 100%-os mértékű adókedvezményre jogosult.

 

Az említett adókedvezményre jogosult adóalany a kedvezménnyel kapcsolatos változásokat, a változást követő év január 15. napjáig, 2024. évben 2024. január 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóságnál. Előző évekre érvényesíthető kedvezmény utóbb is benyújtható, hiszen az adóhatóság – az adatbejelentés változása esetén - visszamenőlegesen is megváltoztathatja az adó éves összegét.

 

Az építményadó kedvezmények adatbejelentés benyújtása mellett érvényesíthetőek. Az adatbejelentés benyújtásakor a gyermekkedvezményre való jogosultságot, az öregségi nyugdíjjogosultságot, a rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra való jogosultságot, a megváltozott munkaképességet igazolni kell (űrlapon jelölni megfelelő adatokkal).

 

Az említett 100%-os adókedvezmények, - a lakás tulajdoni része, illetve a vagyoni értékű jog nagyságától függetlenül - a harmadik gyermek megszületését követően, vagy az öregségi nyugdíjjogosultság elérését, a fogyatékossági támogatási jogosultság megnyíltát, illetve a rehabilitációs, vagy a rokkantsági ellátásra való jogosultság évét követő adóév első napjától érvényesíthető. A lakás céljára szolgáló építmény után, akkor érvényesíthető az 50%-os mértékű kedvezmény, ha az érintett adóalany 2024. január 1-jén azt ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyként használja és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolni is tudja.

 

Amennyiben a tulajdonostársak a Htv. 12.§ (2) bekezdés szerint megállapodást kötnek, úgy az adókedvezmény számítása az egész ingatlan (1/1 tulajdoni hányad) hasznos adóköteles alapterülete után történik.

 

Az adatbejelentés megtételének módja és formája

 

Az adatbejelentés az Elektronikus Önkormányzat Portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ keresztül nyújtható be legegyszerűbben. Az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés (azaz, az adatbejelentés megtétele is), a „csak" magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével. Az önkormányzati adóhatóság javasolja a magánszemély adózók számára is, az adatbejelentés elektronikus úton – az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül - történő benyújtását. (Bővebben erről honlapunkon olvashatnak.)

 

A Portálon az „ÜGYINDÍTÁS" menüpontban van arra lehetőség, hogy az adózó építményadó adatbejelentését elkészítse és elektronikusan megküldje az önkormányzati adóhatósághoz. Erre a célra az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról" nevű nyomtatvány szolgál. Kiválasztás: /ágazat/ Adóügy és (ügytípus) építményadó. Fontos, hogy a kitöltő az „A" jelű betétlap II/2. pontjában jelölje az önkormányzati adókedvezmény jogosultságát, vagy megszűnését, illetve a IX. és X blokkoknál töltse a megfelelő mezőket.

 

A kitöltött és ellenőrzött nyomtatvány elektronikusan beküldhető az önkormányzati adóhatósághoz, ám azt igényt szerint ki is lehet nyomtatni papír alapon és így is beküldhető magánszemély részéről, ha ő ilyen módon kíván kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg az adót, az adókedvezményeket.

 

Építményadóztatás jelenlegi állapota megtekinthető az Elektronikus Önkormányzati Portálon. A Portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az „Adóbevallási információk" menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatnál nyilvántartott helyi építményadó adatbejelentéseit lekérdezzék.

További részletekről honlapunkon www.eger.hu tájékozódhatnak az érdeklődők. Kérjük, hogy kitöltés előtt szíveskedjék elolvasni az Elektronikus Önkormányzati Portálon vagy a honlapunkon is megtalálható kitöltési útmutatót!

 

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket!

 

Eger, 2024. január hó.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!