Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 16. | Valter

Az E-Portálon megtalálható nyomtatványok

Létrehozva: 2024. január 11.  |  Utoljára frissítve: 2024. január 15.

A helyi adóügyek és más hivatali ügyek személyes jelenlét nélkül is intézhetők, mert önkormányzatunknál már évek óta kialakításra kerültek a kapcsolattartás elektronikus csatornái


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az Elektronikus Önkormányzat Portálon Nyitólap - E-Önkormányzat Portál (lgov.hu) (továbbiakban: Portál) keresztül biztosítja ügyfelei/adózói számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.

 

Vannak, akiknek kötelező ezeket az elektronikus csatornákat használni (pl.: gazdálkodók, egyéni vállalkozók), és vannak, akik eldönthetik (pl.: magánszemélyek), hogy a kapcsolattartásnak ezt a formáját szeretnék-e alkalmazni. Minden magánszemély adózó számára javasoljuk, hogy válassza az elektronikus kapcsolattartást helyi adó és egyéb más hivatali ügyekben is, ugyanis Egerben több mint 26 ezer személy rendelkezik KÜNY tárhellyel (ügyfélkapuval), így fizikailag rendelkezésre állnak az elektronikus csatornák.

 

A nyomtatványok elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján. Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet (Eüsztv. 1. § 23. pont) - ideértve az egyéni vállalkozót is - a benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni.

 

Az elektronikus kapcsolattartásra - az Eüsztv. és az Air. alapján - kötelezett adózó főszabályként az önkormányzat által fenntartott űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás (önkormányzati ASP rendszer) igénybevételével köteles benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, az ügyfelek ezen keresztül intézhetik ügyeiket a nap 24 órájában. A Portálra nem kell regisztrálnia. Az első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait. Bejelentkezés nélkül belépéssel is megnyitható a E-Portál, ott kitölthető és elmenthető az űrlap, de az elektronikus beküldés nem lehetséges. Itt találhatóak azok a nyomtatványok /űrlapok/, amit az ügyintézés során az adózók benyújthatnak.

 

Az E-Portálon az EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA kiválasztását követően ÜGYEKET lehet indítani, ADÓEGYENLEGET lehet lekérdezni, ADÓBEVALLÁSI információkat lehet megtekinteni és FIZETÉSI TÖRTÉNETET is meg lehet nézni. A rendszeren keresztük BANKKÁRTYÁVAL ADÓFIZETÉST is lehet online indítani.

 

Az ügyindítás során a kitöltött nyomtatványok elektronikus benyújtása elsősorban a Portálon keresztül lehetséges.

 

A lementett dokumentumot vagy egyéb más beadványt az ePapír szolgáltatással beküldeni adóhatóságunkhoz/hivatalunkhoz. Ennek részleteiről itt olvashatnak. https://epapir.gov.hu/  Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165

 

A Portál működéséről és az elektronikus ügyintézés további részletekről honlapunkon, illetve https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato  linken olvashatnak az érdeklődők.

 

A Portálon az alábbi ügyindításhoz szükséges nyomtatványok találhatóak:

 

ADÓÜGYEK BEVALLÁSI ADATBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYOK

 

Adóügy ÉPÍTMÉNYADÓ

 

ADÓÜGY › ÉPÍTMÉNYADÓ
ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

 

Adóügy IDEGENFORGALMI ADÓ

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2024.01.01-TŐL)

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2023.01.01-TŐL)

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2022.01.01-TŐL)

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)

 

ADÓÜGY › IDEGENFORGALMI ADÓ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2018.12.31-IG)

 

Adóügy HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

 

ADÓÜGY › HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

 

Adóügy JÖVEDELEMADÓ (TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS)

 

ADÓÜGY › JÖVEDELEMADÓ (TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS)
ERDŐNEK MINŐSÜLŐ TERMŐFÖLD HASZONBÉRBE ADÁSÁBÓL, VALAMINT AZ ERDŐNEK MINŐSÜLŐ TERMŐFÖLDÖN FOLYTATOTT TÁRSULT ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓMENTESSÉGÉRŐL SZÓLÓ - KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT

 

ADÓÜGY › JÖVEDELEMADÓ (TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS)
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

 

Adóügy ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTTAVÁNYOK

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
ADATEGYEZTETÉS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYBEN

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (ADÓELLENŐRZÉS) SORÁN TETT NYILATKOZAT, IRATPÓTLÁS, ÉSZREVÉTEL, KIFOGÁS, KÉRELEM, IGAZOLÁSI KÉRELEM, EGYÉB CSELEKMÉNY

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
VISSZAIGAZOLÁS JÖVEDELEM LETILTÁSÁRÓL

 

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek BEJELENTÉS

 

ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK › BEJELENTÉS
HIÁNYPÓTLÁS


Általános vagy egyéb igazgatási ügyek KÉRELEM

 

ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK › KÉRELEM
KÉRELEM HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA

 

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek KIFOGÁS

 

ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK › KIFOGÁS
VÉGREHAJTÁSI KIFOGÁS

 

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek NYILATKOZAT

 

ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK › NYILATKOZAT
FELLEBBEZÉSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT

 

HAGYATÉKI ügyek

 

HAGYATÉK › ADATKÉRÉS
ADATKÉRÉS HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL

 

HAGYATÉK › ADATSZOLGÁLTATÁS
ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ

 

HAGYATÉK › NYILATKOZAT
NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL

 

Ipar-kereskedelemi ügyek SZÁLLÁSHELY

 

IPAR-KERESKEDELEM › SZÁLLÁSHELY
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYRŐL

 

IPAR-KERESKEDELEM › SZÁLLÁSHELY
KÉRELEM NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAIRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA

 

IPAR-KERESKEDELEM › SZÁLLÁSHELY
SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

 

IPAR-KERESKEDELEM › SZÁLLÁSHELY
SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

 

Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség röviden azt jelenti, hogy az ügyfél iratait a tárhelyén keresztül vagy valamely elektronikus felület igénybevételével (különféle ASP űrlap nyomtatványok) juttatja el az önkormányzati adóhatósághoz és az Adóiroda is ugyanilyen módon juttatja el az iratokat, döntéseket az adózónak/ügyfeleknek. Ezért aki köteles az elektronikus kapcsolattartásra, annak a NISZ Zrt. által biztosított tárhellyel (KÜNY-tárhely vagy cégkapu, esetleg hivatali kapu) rendelkeznie kell és a jelzett Portálra bejelentkezéssel kell belépnie.

 

Elektronikus kapcsolattartásra az e-ügyintézési jogszabályok alapján elsősorban a gazdálkodó szervezetek kötelezettek. Ide tartoznak a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek stb.; továbbá azok az egyesületek és az alapítványok, amelyek rendelkeznek adószámmal. Az e-ügyintézési jogszabályok az egyéni vállalkozókat is gazdálkodónak tekintik, ezért ők is elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, nemcsak a vállalkozásukkal kapcsolatos ügyekben, hanem valamennyi helyi adóügyben.

 

Azok a magánszemélyek, akik nem kötelesek az elektronikus kapcsolattartásra, de rendelkeznek KÜNY-tárhellyel, az ún. Rendelkezési Nyilvántartásban /RNY-ben/ általános jelleggel hozzájárulhatnak az elektronikus kapcsolattartáshoz. Ekkor a KÜNY-tárhelyet az ügyfél hivatalos elérhetőségeként kezeljük és az iratokat elsősorban oda postázzuk. Az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos rendelkezés /RNY/ az alábbi felületen tehető: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

 

Magánszemély ügyfél bármikor kérheti, hogy a hivatal vagy önkormányzat vele elektronikusan tartson kapcsolatot olyan ügyekben, amelyeknél az elektronikus kapcsolattartás lehetséges. Ilyen kérésnek kell tekinteni azt is, ha az ügyfél a helyi adóügyekben kérelmét eleve elektronikusan nyújtja be. (Elektronikusan nyújtja be: Elektronikus Önkormányzati Portálról beküldött kérelem, bevallás, adatbejelentés, változásbejelentés stb. /Eüsztv. 25. § (6) bekezdés b)-c) pontjai/ Ha az ügyfél kezdeményezi az elektronikus kapcsolattartást, a kézbesítés következményei a konkrét ügyben ugyanazok, mintha a RNY-ben hozzájárult volt az elektronikus kapcsolattartáshoz.)

 

Elektronikusan nyújthatók be, például a Portálról a különféle kérelmek, adóbevallások, adatbejelentések, változásbejelentések, vagy ePapír szolgáltatás e-Papír (gov.hu) útján is érkezhetnek egyedi kérelmek stb.

Egyes ASP nyomtatványok esetében, az űrlapok első oldalán az „Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?" kérdésre az „Engedélyezve" jelölésre kattintani! Ha Ön így nyújtja be adatbejelentését, elektronikus úton kap megadott tárhelyére választ, vagy értesül a döntésről.

 

Fontos azt is tudni, hogy az E-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak, így ebben a formában nem lehetséges ilyen jellegű adatokat beküldeni az adóhatósághoz.

 

Eger Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala az ügyfelek számára minden befizetési módot biztosítja, így fizethetnek az ügyfelek bankkártyával helyi adókat és illetékeket helyben az ügyfélszolgálaton is. Fizetni szinte az összes ismert kibocsátó bankkártyájával lehet: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic és Maestro típusok.

 

Az aktuális 2024. január 1-jétől élő adófizetésre szolgáló új számlaszámok honlapunkon megtalálhatóak. https://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok 

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2024. január hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!