Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 16. | Valter

Egyszerűsített adózás választása iparűzési adóban

Létrehozva: 2023. április 25.  |  Utoljára frissítve: 2023. április 25.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó egyszerűsített adózásának választása a helyi iparűzési adóban, valamint az adóelőleg (50 ezer forint) fizetésének esedékessége 2023. május 31-e!


2023. évtől az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód jelentősen megváltozott. (A törvényi változás részletes indokolását ia honlapunkon tekinthetik meg az érdeklődők. ) Ez évtől a korábbi háromféle módszert egyféle (mely választható) adóalap-megállapítási mód váltotta fel (A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény: továbbiakban: Htv. 39/A.§).

 

Az ún. „kisvállalkozóknak" bizonyos árbevételi határokon belül, bevallás nélkül is egyszerűsödhet a helyi iparűzési adófizetésük. A Htv. szerint kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint. 2023. évtől az egyszerűsített adóztatást bármely vállalkozói csoport választhatja (társaság vagy egyéni vállalkozó magánszemély).

 

Az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetén a bevételbe tartozik többek között a kapott (uniós, állami) támogatás, a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből eredő bevétel, kamat, kötbér, az új KATA alanyai esetén szintén a bevételbe tartozik például a támogatásokból eredő bevétel.

 

A tételes adóalap-megállapításra minden olyan vállalkozó jogosulttá válik, amelynek az adóévi bevétele éves szinten (12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai alapján évesítve) nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve a 120 millió forintot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti átalányadót választó kiskereskedelmi tevékenységet végzők esetén.

 

Bevétel az szja-törvény hatálya alá tartozó magánszemély vállalkozó (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) esetében az Szja tv. X. Fejezet 4. és 10. melléklete szerinti bevétel, a kata-alanyok esetén a KATA tv. szerinti bevétel, egyéb vállalkozók esetén a Htv. 52. § 22. pontja szerinti nettó árbevétel.

 

Az adóévről szóló iparűzési adóbevallásban, az adóévet követő adóévre választható az egyszerűsített adó-megállapítási mód akkor is, ha a vállalkozó adóévi bevétele meghaladta a 25 millió forintot. Ekkor e vállalkozónak is meg kell fizetnie a 2023 márciusi előleget, 2023. május 31-éig pedig a 2022. évi adó és a 2022. évi adóelőleg különbözetét, továbbá a 2023. adóévi előleget (utóbbiba a 2023 márciusi előleg beszámít).

 

A kisvállalkozók közül lesznek olyan csoportok, akinek ezt az egyszerűsített módot választania kell/lehet és lesznek olyanok is, akik akkor kerülnek ki ebből az egyszerűsített módból, ha kifejezetten ezt kérik. (Htv. 51/Q. §)

 

A Katv. szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi kata" mint adózási mód 2022. augusztus 31. napjával – a törvény erejénél fogva – megszűnt, ezáltal a régi kata-alanyokra vonatkozó korábbi egyszerűsített iparűzésiadóalap-megállapításra vonatkozó szabályrendszer is érvényét vesztette.

 

A 2022. december 31-én hatályos Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzésiadóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-éig nyújt(hat)ja be 22HIPAK adóbevallását. Tehát az új kata adóalany, amennyiben a 2022. évről adóbevallás benyújtására köteles, azt elegendő 2023. május 31-éig benyújtania (2023. január 15-e helyett). /E vállalkozónak csak akkor kellett a 2022. évről iparűzésiadó-bevallást benyújtania 2023. január 15-éig, ha adókedvezményt, adócsökkentést kívánt igénybe venni, vagy a kata-fizetési kötelezettsége az adóéven belül valamely okból szünetelt./

 

(Htv. 39/B. § (3) A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.)

 

Ha adóbevallást nem kell benyújtani az adóévről, akkor nem kell adóelőleget sem bevallani az adóévet követő adóévre (az adóévi bevallás benyújtása évére), mert ez már megtörtént az egyszerűsített adóalap-megállapítás módszer alkalmazásáról való döntéssel vagy vélelemmel.

 

Fontos egyszerűsítő szabály az is, hogy ha a vállalkozó a választásra vonatkozó bejelentését nem teszi meg, akkor az önkormányzati adóhatóságnak azzal a vélelemmel kell élni, hogy az iparűzési adó alapját a 2023. január 1-jétől hatályos Htv. 39/A. §-a szerint (az új egyszerűsített adóalap-megállapítási módszerrel) állapítja meg.

 

Amennyiben ezen vállalkozó 2023. január 1-jétől nem kívánja az iparűzési adó alapját a tételes adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani, akkor e döntését 2023. május 31-éig köteles – a bevallási vagy a bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon – bejelenteni az adóhatósághoz. Ekkor adóelőleget (50 ezer Ft) is vallania és fizetnie is kell 2023. május 31-éig.

 

A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallania, amelyet két részletben kell megfizetnie: 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot (Htv. 51/Q. §).

 

Tehát összefoglalva a 2022. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak bevallási és bejelentési kötelezettsége, teendője általános esetben nincs, esetében az önkormányzati adóhatóság e módszer választását vélelmezi, azonban 2023. május 31-ig közölheti az adóhatósággal (bevallásban, vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon), hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni. Ugyanakkor viszont 50 ezer forint fizetési kötelezettséget kell teljesítenie 2023. május 31-ig!

 

A forintban történő helyi iparűzési adószámla változatlan. Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla: 12033007-00102883-02200006.

 

Az egyszerűsített módot választó kisvállalkozóknak tételesen nem kell gyűjteniük azokat a számlákat, melyekkel hipa adóalapjukat csökkenthetik, és adójukat sem megosztani egyes önkormányzatok között majd éves adóbevallásaikban, sávhatárban maradás esetén bevallást sem adnak, és adót csak egyszer május 31-ig fizetnek.

 

Terveink szerint – az ASP Adószakrendszer program változását követően - a 2023. május 31-ig fizetendő 50 ezer forint adóelőleg előírása az egyéni adószámlákon rövidesen megtörténhet, melyet megtekinthetnek az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve, ahol bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.

 

Ebben a témában további tájékoztatókat olvasható honlapunkon: https://www.eger.hu/hu/adougyek/tajekoztatok 

 

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2023. április hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!