Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 15. | Henrik

Fellebbezés benyújtása elektronikusan

Létrehozva: 2023. június 23.  |  Utoljára frissítve: 2023. június 23.

Fellebbezés vagy fellebbezési jogról való lemondás benyújtása elektronikusan


Az önkormányzati adóhatóság tevékenysége során számos döntést hoz például építményadót ír elő (kivetéses adó), az ellenőrzési megállapításait határozatba foglalja, illetve különféle mulasztási vagy adóbírságot szab ki, vagy egyes eljárásokban forgalmi értéket állapít meg.

 

Az adóhatósági döntésekre és jogorvoslati eljárásokra vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban Air.) tartalmazza. Egyes eljárásokban vagy más nem adóügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) alapján kell eljárni.

 

Amennyiben az adózó valamely okból nem ért egyet az önkormányzati adóhatósági döntéssel, vagy azt nem tudja elfogadni fellebbezést nyújthat be. Vannak, akiknek kötelező az elektronikus csatornákat használni a jogorvoslati eljárásokban is (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) és vannak, akik eldönthetik (pl.: magánszemélyek), hogy a kapcsolattartásnak ezt a formáját szeretnék-e alkalmazni.

 

Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség röviden azt jelenti, hogy az ügyfél iratait a tárhelyén keresztül vagy valamely elektronikus felület igénybevételével (különféle űrlap nyomtatványok) juttatja el az önkormányzati adóhatósághoz és az önkormányzati adóhatóság is ugyanilyen módon juttatja el az iratokat, döntéseket az adózónak/ügyfeleknek.

 

Fellebbezni az önkormányzati adóhatóság elsőfokú határozata és egyes végzések ellen lehet, benyújtására az jogosult, akire a döntés rendelkezést tartalmaz. A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó önkormányzati adóhatóságnál kell előterjeszteni.

 

Az elsőfokú adóigazgatási határozat elleni fellebbezés előterjesztésekor illetéket kell fizetni. Az illetéket Eger MJV. Önkormányzat Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára 12033007-00102883-04700007 kell megfizetni. A befizetés Elektronikusan is teljesíthető az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

 

Adók Illetékek befizetése--Választható befizetések -- 120330070010288304700007- Közig hatósági eljárás illeték beszedési számla jelölése/"pipálása" és a kívánt összeg kitöltése--majd online bankkártyás fizetés.

 

A fellebbezéssel támadható döntéseket taxatíve az Air. 122.§-a tartalmazza. A kapcsolattartás általános szabályait szintén az Air. 36.§-a szabályozza, igy az önkormányzati adóhatóság írásban, az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

 

A kapcsolattartás formáját az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg. Az adózó a választott kapcsolattartási módról más - az adóhatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet, ha ő nem köteles kifejezetten elektronikus kapcsolattartásra.

 

A fellebbezés az ePapír szolgáltatással is beküldhető az önkormányzati adóhatóságunkhoz/hivatalunkhoz. Ennek részleteiről itt olvashatnak: https://epapir.gov.hu/ A Hivatal rövidített neve: EGERADO Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165

 

Azok a magánszemélyek, akik nem kötelesek az elektronikus kapcsolattartásra, de rendelkeznek KÜNY-tárhellyel, az ún. Rendelkezési Nyilvántartásban általános jelleggel is hozzájárulhatnak az elektronikus kapcsolattartáshoz. Az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos rendelkezés az alábbi felületen tehető: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public//

 

Magánszemély ügyfél – az általános rendelkezésen túl - bármikor kérheti, hogy a hivatal vagy önkormányzat vele elektronikusan tartson kapcsolatot olyan ügyekben, amelyeknél az elektronikus kapcsolattartás lehetséges, tipikusan ilyenek a helyi adóügyek. Ilyenkor, elektronikusan nyújtja be az adózó ügyfél a E-Önkormányzati Portálról indított kérelmét, bevallását, adatbejelentését stb., de akár ePapír szolgáltatás útján is érkezhetnek az önkormányzati adóhatósághoz egyedi kérelmek, jogorvoslatok. Ha az ügyfél kezdeményezi az elektronikus kapcsolattartást, a kézbesítés következményei a konkrét ügyben ugyanazok, mintha a RNY-ben hozzájárult volt az elektronikus kapcsolattartáshoz.

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat [például azért, hogy alacsonyabb mértékű adóbírságot kelljen fizetnie /feltételes adóbirság kedvezménye/, vagy a fizetési könnyítés, illetve adó jóváírás/törlés minél előbb véglegessé válhasson és megjelenjen az adózói folyószámlákon).

 

Ez utóbbi beadvány/nyilatkozat az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve (továbbiakban: E-Portál) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elektronikus úton beküldhető adóhatóságunkhoz.

 

Ügyintézés folyamata==Ügyintézés belépéssel—Önkormányzat kereső-- EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA-- ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK—NYILATKOZAT--FELLEBBEZÉSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál működéséről és az elektronikus ügyintézés további részletekről honlapunkon https://varos.eger.hu/ olvashatnak az érdeklődők.

 

Köszönjük szíves közreműködésüket.

 

Eger, 2023. június hó.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!