Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 16. | Valter

Idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2024. január 08.  |  Utoljára frissítve: 2024. január 10.

2024. január 15-ig lehet szankció mentesen teljesíteni a 2023. december havi idegenforgalmi adókötelezettségeket (bevallás és beszedett adó tovább fizetése) kérjük, ügyeljen a pontos teljesítésre!


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlevezető pénzintézete 2024. január 1-jétől a MBH Bank Nyrt. lett, így az átállás és a pénzügyi évváltás miatt az EFER rendszer - online bankkártyás fizetés – amit Önök az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül érnek el 2023. december 29-től előre láthatóan 2024. január közepéig nem lesz elérhető, ebben kérjük megértésüket. Az adófizetést ezen időszak alatt utalással lehet teljesíteni.

 

Eger Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala az ügyfelek számára minden befizetési módot biztosítja, így a számlavezető bankváltást követően, 2024. január 5-től fizethetnek az ügyfelek bankkártyával helyi adókat és illetékeket helyben az ügyfélszolgálaton is. Fizetni szinte az összes ismert kibocsátó bankkártyájával lehet: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic és Maestro típusok.

 

Az aktuális 2024. január 1-jétől élő adófizetésre szolgáló új számlaszámok honlapunkon megtalálhatóak. https://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok

 

Kérjük T. Adózóinkat, hogy a nyilvántartásaikban, rendszereikben, utalásaiknál vagy a banki felületeiken szíveskedjenek 2024. évtől átállítani a helyi adók fizetésére szolgáló számlák számait.
2024. évtől a beszedett idegenforgalmi adót Eger MJV önkormányzata Tartózkodási idő utáni IFA beszedési számla50400209-16264544 javára kell megfizetni.
Kérjük, hogy a Raiffeisen Bank számlaszámait (12033007- .......) 2024. évtől ne használja adófizetésre!

 

A havi adóbevallás megtételének módja és határideje

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/ A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani, majd itt – általában - lehetőség nyílik bankkártyával történő adófizetésre is. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a 2023. december havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és a beszedett idegenforgalmi adó befizetési határidő 2024. január 15-i nappal jár le!

 

2023. évre a havi bevallás űrlap az Elektronikus Önkormányzati Portálra https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap bejelentkezéssel belépve /Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata/ az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2023.01.01-TŐL)" néven szerepel.

 

2023. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 580 forint.

 

Kérjük, szíveskedjék ügyelni arra is, hogy a bevallásban pontos adatokat szíveskedjék rögzíteni az „A" jelű betétlap „I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, ingatlan címe" blokknál is (pontos cím és helyrajzi szám).

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást kötelesek elektronikus úton benyújtani. Javasoljuk ennek használatát magánszemélyeknek is. A havi bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.


Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség röviden azt jelenti, hogy az ügyfél iratait a tárhelyén keresztül vagy valamely elektronikus felület igénybevételével (különféle űrlap nyomtatványok) juttatja el az önkormányzati adóhatósághoz és az önkormányzati adóhatóság (Adóiroda) is ugyanilyen módon juttatja el az iratokat, döntéseket az adózónak/ügyfeleknek.

 

Azok az adószámos magánszemélyek, akik rendelkeznek elektronikus tárhellyel (ügyfélkapu-KÜNY-tárhely) a jelzett E-Portálra „Ügyintézés bejelentkezéssel" funkcióval kell belépniük. Elektronikus kapcsolattartásra az e-ügyintézési jogszabályok alapján elsősorban a gazdálkodó szervezetek kötelezettek. Azok a magánszemélyek, akik nem kötelesek az elektronikus kapcsolattartásra, de rendelkeznek KÜNY-tárhellyel, az ún. Rendelkezési Nyilvántartásban általános jelleggel is hozzájárulhatnak az elektronikus kapcsolattartáshoz. Az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos rendelkezés az alábbi felületen tehető: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public//

 

Magánszemély ügyfél – az általános rendelkezésen túl - bármikor kérheti, hogy a hivatal vagy önkormányzat vele elektronikusan tartson kapcsolatot olyan ügyekben, amelyeknél az elektronikus kapcsolattartás lehetséges, tipikusan ilyenek a helyi adóügyek. Ilyenkor, elektronikusan nyújtja be az adózó ügyfél a E-Önkormányzati Portálról indított kérelmét, bevallását, adatbejelentését stb., de akár ePapír szolgáltatás e-Papír (gov.hu) útján is érkezhetnek az önkormányzati adóhatósághoz egyedi kérelmek stb.

 

Ha az ügyfél kezdeményezi az elektronikus kapcsolattartást, a kézbesítés következményei a konkrét ügyben ugyanazok, mintha a RNY-ben hozzájárult volt az elektronikus kapcsolattartáshoz.


Az elektronikusan kitöltött nyomtatványok esetében, az űrlapok első oldalán az „Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?" kérdésre az „Engedélyezve" jelölésre kell kattintania az ügyfélnek! Ha az ügyfél így nyújtja be kérelmét, elektronikus úton kap megadott tárhelyére választ, vagy értesül a döntésről.

 

Fontos azt is tudni, hogy az E-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak, így ebben a formában nem lehetséges ilyen jellegű adatokat beküldeni az adóhatósághoz.

 

Beszedett idegenforgalmi adó megfizetésének módja és határideje

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján a fizetendő idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Az Art. alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg, azaz a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig. /Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

A beszedett idegenforgalmi adót 2024. évtől Eger MJV önkormányzata Tartózkodási idő utáni IFA beszedési számla50400209-16264544 javára kell megfizetni.

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 

Az adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 14. pontjában meghatározott - az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon - elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

 

A beszedett idegenforgalmi adó megfizetésének időpontja:
a) átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte,
b) készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták,
d) elektronikus fizetés esetén az 59. §-ban meghatározott időpont.
Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság számláján, önkormányzati adóhatóság esetén a helyi önkormányzat számláján a befizetést jóváírják.

 

Az adó megfizetésének időpontja elektronikus fizetés esetén az a nap, amikor:
a) EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen történő bankkártyás fizetésnél a sikeres fizetési tranzakciót elindították,
b) EFER-en keresztül átutalással történő fizetésnél az adóhatóság számláján a befizetést jóváírják.

 

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon www.eger.hu találnak!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke nem változott, az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 580 forint.

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!