Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 15. | Jolán

Iparűzési adó

Létrehozva: 2023. április 18.  |  Utoljára frissítve: 2023. április 24.

Egyre közelebb az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának választási határnapja (2023. május 31.), kérjük mielőbb vizsgálja meg az Önre nézve legkedvezőbb adózási lehetőségeket


Az egyszerűsített adózás előnye, hogy későbbiekben nem kell számláit gyűjtenie és vélelmezett adóalap után fizet egyszer adót, valamint egyben 2024. évtől jelentősen csökken az adóadminisztráció (megszűnik a bevallási kötelezettség és évente egyszer kell majd adót/előleget fizetni) is.

 

Az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény" 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adózásról szóló 1990. évi C törvényt" (továbbiakban: Htv.), így a helyi iparűzési adóztatást.

 

2023. évtől az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód jelentősen megváltozott. Ez évtől a korábbi háromféle módszert egyféle (választható) adóalap-megállapítási mód váltotta fel (Htv. 39/A.§), ugyanakkor a kisvállalati adó alanyai továbbra is változatlan feltételekkel választhatják az egyszerűsített adóalap-meghatározási módot.

 

Az ún. „kisvállalkozóknak" bizonyos árbevételi határokon belül, bevallás nélkül is egyszerűsödhet a helyi iparűzési adófizetésük. (Bevétel alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, más kisvállalkozó esetén a nettó árbevételt kell érteni.) A Htv. szerint kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint.

 

A kisvállalkozók közül lesznek olyan csoportok, akinek ezt az egyszerűsített módot választania kell/lehet és lesznek olyanok is, akik akkor kerülnek ki ebből az egyszerűsített módból, ha kifejezetten ezt kérik. (Htv. 51/Q. §-) (Például: a 2022. szeptember 1-jétől az iparűzési adóba belépő új Katások, ha nem tesznek semmit automatikusan bekerülnek ebbe a körbe.)

 

2023. évtől az egyszerűsített adóztatást bármely vállalkozói csoport választhatja, legyen ő társaság, vagy egyéni vállalkozó magánszemély. Az egyszerűsítés egységesebbé teszi a kisvállalkozók iparűzésiadó-fizetési kötelezettségét, és egyenletes éves bevételi szint mellett adminisztrációs könnyebbséget is fog jelenteni ezen kisvállalkozások számára.

 

Arra is figyelemmel kell azonban lenni, hogy ha a kisvállalkozónak nincs bevétele, vagy az csekély, akkor nem feltétlen célszerű az egyszerűsített adózási módot választania, ugyanis az éves 50 ezer forint iparűzési adót/előleget akkor is meg kell fizetnie.

 

Átgondolást igényel akkor is az egyszerűsített adózási mód választása, ha a kisvállalkozó több önkormányzat illetékességi területén véget iparűzési tevékenységet, ugyanis ekkor valamennyi önkormányzat felé meg kell fizetnie az 50 ezer forintos adóösszeget.

 

Egyszerűsített adóalap meghatározás első ízben történő választásának bejelentési módjai

 

- 2022. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak teendője nincs, esetében az adóhatóság e módszer választását vélelmezi, azonban 2023. május 31-ig közölheti az adóhatósággal (bevallásban, vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon), hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni.

 

- 2022. december 31-én nem tételes iparűzési adót fizetők a 22HIPAK bevallás űrlapon nyilatkozhatnak, legkésőbb 2023. május 31-ig.

 

- Székhelyét évtől Eger Megyei Jogú Városban áthelyező, vagy 2023. évben Eger Megyei Jogú Városban telephelyet létesítő vállalkozás az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  megtalálható Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon nyilatkozhat.

 

- A vállalkozási tevékenységet 2023. január 1-jét követően jogelőd nélkül Eger Megyei Jogú Városban kezdő vállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásában 23HIPAK az első adóévre is, és egyúttal a követő évre is nyilatkozhat.

 

Egyszerűsített adóalap meghatározás

 

A Htv. 2023. évtől három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv összege is. A hatályba lépett új szabályok szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítése, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni iparűzési adóelőlegét/adóját.

 

Eszerint a kisvállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó iparűzési adóalap

 

- 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg,
- (éves iparűzési adó: 50 ezer forint)
- 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,
- (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)
- 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg.Utóbbi kategóriába tartozik az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint.

- (éves iparűzési adó: 170 ezer forint)

 

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása esetén adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nincs lehetőség.

 

Arra is figyelemmel kell lennie a kisvállalkozásnak, hogy ha több önkormányzat illetékességi területén is végez tevékenységet, úgy minden településen egységes módon kell adóznia.

 

Vannak olyan speciális adózók, akiknek a 2022. január 1-je és augusztus 31-e közötti (régi katás) időszakról és a 2022. szeptember 1-je és december 31-e közötti időszakra vonatkozóan két bevallási kötelezettséget lehet, kell teljesíteni. Az első bevallás esedékessége 2023. január 15 volt, a másodiké 2023. május 31-e. Mindkettő az ún. „előző adóévről szóló bevallásnak" minősül, így a 2023. évre az egyszerűsített adóalap választását az erre jogosult adóalany jogszerűen bármelyiken megteheti/megtehette. Ha pedig erről valamelyik bevallásában az adózó nyilatkozott/nyilatkozik, akkor ezt a döntését a másik bevallásában már nem változtathatja meg, ez ugyanis a bejelentés tekintetében önellenőrzésnek minősülne, amelynek a lehetőségét az Art. 54. § (3) bekezdése kizárja. (Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.)

 

A bejelentés (akár bevallásban, akár a bejelentkezés nyomtatvány benyújtásával teljesül) a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó az adóalapját ekként kívánja megállapítani. Ha már nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e döntését az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságunknak az adóévi bevallásban.

 

A kisvállalkozó a tételes adóalap-megállapítási módszert csak a teljes adóévre választhatja, s a döntése – erre vonatkozó külön, évenkénti bejelentés nélkül – mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja, illetve kilép a sávhatárból.

 

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a 22HIPAK adóbevalláson, vagy bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon lehet ezt kérni. (2023. május 31-ig tett nyilatkozat végleges, az későbbiekben (pl.: önellenőrzéssel) nem módosítható)

 

Az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra jogosult kisvállalkozók egyszerűsített iparűzési adóalapja az adóévi bevételük nagyságától függően sávosan differenciált, (a székhelyük és a telephelyeik fekvése szerinti) önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg lesz.

 

Az egyszerűsített módot választó kisvállalkozóknak
- tételesen nem kell gyűjteniük azokat a számlákat, melyekkel hipa adóalapjukat csökkenthetik, és
- adójukat sem megosztani egyes önkormányzatok között majd éves adóbevallásaikban,
- sávhatárban maradás esetén bevallást sem adnak, és
- adót csak egyszer május 31-ig fizetnek.

 

Ebben a témában további tájékoztatókat olvasható honlapunkon.

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2023. április hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!