Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 16. | Valter

Iparűzési adó

Létrehozva: 2023. július 03.  |  Utoljára frissítve: 2023. július 03.

Fontos tisztában lenni az adózóknak és könyvelőiknek azzal, hogy csak az időben benyújtott (2023. május 31-ig) „22HIPAK” bevallásban lehetett iparűzési adóban egyszerűsített adózási módokat választani


A helyi adókról szóló 1990. C törvény (továbbiakban: Htv) hatályos szabályai lehetővé teszik az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapításának lehetőségét. Erről részletesen az említett törvény „Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása" fejezetben olvashatnak (Htv. 39/A. és 39/B. paragrafusok).

 

Az egyszerűsített adóalap-megállapítási mód választásának időkorlátja van, késedelem esetén erre már utólag nincs mód.

 

A vállalkozók/vállalkozások - főszabály szerint - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatták be a helyi iparűzésiadó-bevallásukat 2022. évi iparűzési adóbevallás benyújtására, javítására, önellenőrzésére a „22HIPAK" nyomtatvány szolgált.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II/A/1/a) pontja alapján az adóévi iparűzési adóról mind a naptári évvel azonos üzleti éves, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtania. Ebből adódóan a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak a 2022. adóévről szóló bevallását - késedelem és jogkövetkezmény nélkül - 2023. május 31-éig kellett benyújtania.

 

A kisvállalkozó – az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásban az első adóévre is – az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig jelenthette be az önkormányzati adóhatóság számára.

 

Ugyanígy, a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatta. Az adó alapjának egyszerűsített megállapítása adóévre volt választható és az erről szóló bejelentést az adóévről szóló bevallásban legkésőbb az annak benyújtására előírt határidőig kellett megtenni az önkormányzati adóhatóság felé.

 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy támogató vagy hiánypótlási eljárás során késedelmesen benyújtott HIPA bevallásban már nem jelölhető egyik egyszerűsített adózási mód sem!
Ezek utólag adóellenőrzés és jogkövetési vizsgálat során sem érvényesíthetők.

 

Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó – ide nem értve az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót – a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be (15 napon belül) az önkormányzati adóhatóság számára.

 

Köszönjük az érintettek szíves közreműködését.

 

Eger, 2023. július hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!