Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 16. | Valter

Kötelező NTAK regisztráció

Létrehozva: 2023. június 08.  |  Utoljára frissítve: 2023. június 14.

Tájékoztató az egri vendéglátóhelyek és turisztikai attrakciók kötelező regisztrációjáról és adatszolgáltatásáról


Fontos határidő következik, ugyanis minden nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkező vendéglátó üzletnek és turisztikai attrakciónak regisztrálnia kell az Nemzeti Turisztikai Adaszolgáltató Központ elektronikus rendszerébe (továbbiakban: NTAK).

 

A hatályos szabályozás értelmében a regisztráció teljesítés 2021. november 1-jétől volt lehetőség és a végső határidő 2023. július 1. napjával lejár, így célszerű ellenőrizni, hogy ezt a vállalkozás/üzemeltető teljesítette-e már. A jogszabályi rendelkezések alapján ugyanis minden hazai szálláshelyet, vendéglátó üzletet és turisztikai attrakciót regisztrálni kell az NTAK elektronikus rendszerébe.

 

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. július 1-jétől írja elő.

 

Az Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban: MTÜ) a kötelező adatszolgáltatás szakaszossá kívánja tenni, így ebben várható adminisztrációt könnyítő jogszabályi változás. Az MTÜ a vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók kötelező adatszolgáltatásának szakaszos bevezetését javasolta a Kormánynak erről honlapjukon bővebben itt olvashatnak az érintettek: https://info.ntak.hu/hirek /„Az NTAK adatszolgáltatás szakaszos bevezetését javasolja a Magyar Turisztikai Ügynökség 2023.05.24."/

 

A szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó, vagy jegykezelő szoftverrel is. Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

 

Vendéglátó üzletet csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni. A vendéglátó üzlettípust a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. március 31-ig kellett bejelenteni a területileg illetékes jegyzőnek. Amennyiben ezt a szolgáltató még nem tette meg, javasoljuk, haladéktalanul pótolja.

 

Vendéglátó üzletek regisztrációjáról

A hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenység folytatható. Az NTAK-ba csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet a vendéglátó üzletet regisztrálni.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra és adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

étterem, TEÁOR'08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
büfé, TEÁOR'08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5630 – italszolgáltatás;
italüzlet, bár, TEÁOR'08: 5630 – italszolgáltatás;
zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR'08: 5630 – italszolgáltatás;
munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – egyéb vendéglátás;
gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

 

A vendéglátó üzlettípusok közül az alábbi három kereskedelmi formánál az üzemeltető kizárólag regisztrációra köteles (adatszolgáltatásra nem):
- munkahelyi/közétkeztetés,
- a rendezvényi étkeztetés és
- a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzlet.

 

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

 

Így a határidőig minden hazai étterem, cukrászda, büfé, kávézó, italüzlet, bár, zenés-táncos szórakozóhely, gyorsétterem, alkalmi vendéglátóhely, mozgó vendéglátóhely, rendezvény étkeztetés, munkahelyi étkeztetés szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzlet köteles az NTAK-ba regisztrálni.

 

A vendéglátó üzlet üzemeltetője – tehát tulajdonosa vagy bérlője – jogszabály alapján regisztrál az NTAK-ba. Az NTAK regisztráció két lépésből áll:

- először a központi regisztrációt kell elvégezni,
- ezt követi az ágazati regisztráció.


A regisztrációt követően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrált vendéglátó üzlet nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám.

 

Az NTAK regisztráció és adatszolgáltatás teljesítését a kereskedelmi hatáskörben eljáró illetékes Jegyző ellenőrzi. Az NTAK regisztrációs kötelezettség elmulasztása szankcionálásra kerülhet.

 

Az NTAK regisztrációról az https://info.ntak.hu/ elérhetőségen a REGISZTRÁCIÓ https://info.ntak.hu/regisztracio menüpontban talál részletes tájékoztatást.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról
/Kivonatos közlés/

4/A. A vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációja
6/A. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt - továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is -
a) a vendéglátó üzlet üzemeltető - természetes személy vendéglátó üzlet üzemeltető esetében - személyesen,
b) a vendéglátó üzlet üzemeltető törvényes képviselője vagy
c) a vendéglátó üzlet üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a vendéglátó üzlet üzemeltető a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.
(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a vendéglátó üzlet üzemeltetőre vonatkozóan a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.
(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a vendéglátó üzlet üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt vendéglátó szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.
(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.
(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a vendéglátó üzlet üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlettel kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.
(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,
b) a regisztrálni kívánó vendéglátó üzlet üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált vendéglátó üzlet üzemeltető adószámával.
6/B. § (1) A 6/A. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a vendéglátó üzlet üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.
(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

 

Turisztikai attrakciók regisztrációjáról

A turisztikai attrakció olyan turisztikai céllal hasznosított és működtetett természeti vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik. A regisztrációs kötelezettség a turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra vonatkozik. A látogató (vendég) az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció által nyújtott szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel veszi igénybe, függetlenül a szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől.

 

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció az a turisztikai attrakció, amelynek üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel, belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

 

A turisztikai attrakció üzemeltetője NTAK-adatküldésre alkalmas jegykezelő szoftverén keresztül, elektronikus formában küld adatokat az NTAK-ba. A szoftver tranzakciókhoz kötötten, a tranzakció lezárta után automatikusan küldi a tranzakcióra vonatkozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű statisztikai adatokat. Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az elhárítást követő napon teljesíteni kell.

 

A már jelzett határidőig a jeggyel látogatható múzeum, vár, kastély, közfürdő, természetes fürdő, kalandpark, állatkert, vidámpark, védett természeti terület bemutatóhelye, turisztikai közlekedési eszköz, valamint zenés- táncos rendezvény is köteles beregisztrálni az NTAK-ba.

 

A regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett alábbi turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. július 1-jétől írja elő. Ennek megfelelően, a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas jegykezelő szoftverrel is.

 

Regisztrációra és majd adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók

 

közfürdő, amely vagy
a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, vagy
legalább egy, az alábbi felsorolt szolgáltatást nyújtja:
TEÁOR '08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás, vagy
TEÁOR '08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége;

 

természetes fürdőhely, amely vagy
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2.§ b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, vagy
TEÁOR '08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás szolgáltatást nyújtja;

 

muzeális intézmény, vár, kastély, amely
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, vagy
TEÁOR '08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja;

 

turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
TEÁOR'08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off" jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás;

 

kalandpark, amely
TEÁOR '08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, vagy
TEÁOR '08 93.11 Sportlétesítmény működtetése, vagy
TEÁOR'08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;

 

állatkert, amely vagy
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül, vagy
TEÁOR '08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;

 

vidámpark, amely
TEÁOR'08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;

 

védett természeti terület bemutatóhelye, amely vagy
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye, vagy
TEÁOR '08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;

 

zenés, táncos rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról
/Kivonatos közlés/

4/B. A turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációja
6/C. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció üzemeltető (a továbbiakban: turisztikai attrakció üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt - továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is -
a) a turisztikai attrakció üzemeltető - természetes személy turisztikai attrakció üzemeltető esetében - személyesen,
b) a turisztikai attrakció üzemeltető törvényes képviselője vagy
c) a turisztikai attrakció üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a turisztikai attrakció üzemeltető a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.
(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a turisztikai attrakció üzemeltetőre vonatkozó, a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.
(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a turisztikai attrakció üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt jegykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó regisztrációs számot ad.
(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.
(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a turisztikai attrakció üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióval kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.
(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,
b) a regisztrálni kívánó turisztikai attrakció üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált turisztikai attrakció üzemeltető adószámával.
6/D. § (1) A 6/C. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a turisztikai attrakció üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.
(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a turisztikai attrakció üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

 

A turisztikai attrakció üzemeltetője – tehát tulajdonosa, bérlője, fenntartója vagy kezelője − jogszabályi elrendelés alapján köteles az NTAK-ba regisztrálni.

 

A regisztrációt követően a turisztikai attrakció üzemeltetője a regisztrált turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott, egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám.

 

Az NTAK regisztráció és adatszolgáltatás teljesítését az illetékes Jegyző ellenőrzi. Az NTAK regisztrációs kötelezettség elmulasztása szankcionálásra kerülhet.

 

Az NTAK regisztrációról az https://info.ntak.hu/ elérhetőségen a REGISZTRÁCIÓ https://info.ntak.hu/regisztracio menüpontban talál részletes tájékoztatást.

 

Amennyiben kérdése lenne kérjük, elsősorban az alábbi ügyfélszolgálatot hívja:

NTAK - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
telefon: 06 1 550 1855 (a hét bármely napján 0-24 órában hívható)
e-mail cím: turisztika@1818.hu

 

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket.

 

Eger, 2023. június 08.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!