Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 18. | Andrea

Automatikus részletfizetés lehetőség

Létrehozva: 2024. február 06.  |  Utoljára frissítve: 2024. február 06.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198-199. §-ai tartalmaznak szabályozást a helyi adókat érintő fizetési könnyítésekre vonatkozóan. Automatikus részletfizetési kedvezmény az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságnál nyilvántartott már esedékes helyi adótartozásra engedélyezhető.


A részletfizetést kérelmeznie kell az adózónak, ám ezt követően az önkormányzati adóhatóság nem vizsgálja a hátralék kialakulásának feltételeit. Fontos kitétel azonban, hogy a kérelem benyújtásakor már az esedékes helyi adótartozásnak fenn kell állni, az legfeljebb 1 millió forint tartozásra vonatkozhat és évente csak egy alakalommal kérhető, valamint a pótlékmentes részletfizetés 6, illetve 12 hónapra terjedhet ki. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett idegenforgalmi adóra. A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

 

Az automatikus részletfizetés iránti kérelmet az Elektronikus Önkormányzati Portálra (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) bejelentkezéssel – KAÜ azonosítást követően - belépve készíthető el, majd onnan elektronikus úton beküldhető az önkormányzati adóhatóság részére. Űrlap az ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK között található meg „MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM" űrlap néven! Azon adózó, aki nem rendelkezik ügyfélkapuval - bejelentkezés nélküli belépéssel – kitöltheti a nyomtatványt, majd kinyomtatva és aláírva postai vagy személyes úton is benyújthatja az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók

Az Art 199. §-sa értelmében a természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez az Art. 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

 

Jogi személyek

2023. október 12-től (Art. 199. § (2a) bek.) új jogintézmény jött létre, kiterjesztésre került az eddig csak természetes személyekre vonatkozó szabályozás, ugyanis immár a jogi személy adózó kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb hathavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez az Art. 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

 

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel. Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék a tartozásukat.

 

Eger, 2024. február hó.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!