Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

Gazdasági növekedés HIPA adatok alapján

Létrehozva: 2016. július 21.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger  ipar 

Az iparűzési adóbevallások benyújtásának határidejét (adóévet követő év május 31.) követően jól felmérhetőek a helyi gazdaság mutatói, hiszen az iparűzési adóalapok alakulása viszonylag jól szemlélteti a helyben működő vállalkozások gazdasági erejét.


Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a vállalkozónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírásainak megfelelően kell megosztania.

 

A vállalkozók, vállalkozások gazdasági tevékenységének helyben kimutatott adóalapjai a megelőző adóévhez képest közel 17 milliárd forinttal növekedtek és meghaladták a 142 milliárd forintot. Az összesített iparűzési adóalap a megelőző év bevallási adataihoz mérten 113,5 %-os növekedést mutattak.

 

Összesített HIPA adóalapok
(2013-2016. évben feldolgozott bevallások alapján)

Forrás: Eger MJV PH Önkormányzati Adóhatósága

 

Az elmúlt években az iparűzési adókulcs változatlanul 2%-os mértékű volt, és a 2,5 millió forint alatti adóalappal rendelkezők iparűzési adókedvezmény is 50%-os mértékig terjedt.

 

A múlt évben 1.822 vállalkozás tudta igénybe venni az önkormányzat által biztosított adókedvezményeket.

 

Forrás: Eger MJV PH Önkormányzati Adóhatósága

 

Az alapadó összege 339,6 millió forinttal, az adókötelezettség 334,3 millió forinttal emelkedett, egyidejűleg a visszaigényelhető adóelőleg nagysága 76,2 millió forinttal csökkent.

 

 

A vállalkozók 76%-ának az éves iparűzési adója nem érte el a 100 ezer forintot és mindössze a vállalkozások 5%-ának volt magasabb az éves adója, mint 1 millió forint.

 

Az adófizetést vizsgálva az 1 millió forintnál nagyobb adót viselő társas vállalkozások fizették az összes iparűzési adó 81%-át.

 

Forrás: Eger MJV PH Önkormányzati Adóhatósága

 

Örvendetes tény és bizakodásra adhat okot, hogy a város helyi iparűzési „adóerő-képessége" * ismét növekszik. Előző évhez képest 240,6 millió forint a kimutatható növekmény. Amennyiben ez a tendencia továbbra is fennmarad, úgy ez növekvő munkaerő igényt és adóbevételi forrást jelenthet a következő év(ek)ben is.

 

Forrás: Eger MJV PH Önkormányzati Adóhatósága

 

(*Adóerő számítás alatt azt értjük, hogy az önkormányzat 1,4%-os általános szorzóval milyen nagyságú  adóbevételre tehetne szert az ott képződött adóalapok után, feltéve, hogy azt mindenki befizeti és melyből semmiféle önkormányzati adókedvezmény, adómentesség nem vonható le.)

 

Eger, 2016. július 20.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!