Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

Egerben emelkedett a vendégéjszakák száma

Létrehozva: 2013. október 30.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Adóhatósági bevallási és ellenőrzési adatok alapján Egerben emelkedtek a vendégéjszakák, így az adóköteles vendégéjszakák számai is.


 

 

Az idegenforgalmi adóbevétel, - az év első nyolc hónapjában - az összes adóbevétel 3,5%-át tette ki, ám így is igen fontos szerepet játszik a megyeszékhely költségvetésében, hiszen az idegenforgalmi adóbevételek minden beszedett adóforintja után, további 1,50 Ft normatív támogatás igényelhető, ami a turizmussal összefüggő költségek és kiadások forrásait növeli. A növekvő vendégforgalom más állami és önkormányzati adóbevételeket is generál, e mellett a városban működő vállalkozások, intézmények bevételeit is gazdagítja.     

 

Eger Megyei Jogú Városban a helyi adózás bevezetése óta (1992.) az idegenforgalmi adónem (mint kommunális jellegű helyi adónem) folyamatosan növeli az önkormányzat saját bevételeit. Az adónem sajátossága, hogy ezt az adót nem az egrieknek, hanem az itt vendégként megfordulóknak (turistáknak, szállóvendégeknek) kell megfizetni.

 

Az idegenforgalmi adó alapja – a szállásdíjtól függetlenül - az eltöltött éjszaka. Magát az adókötelezettséget, adóalanyiságot, az adómentesség szabályait, az adó alapját, az adóbeszedés módját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szabályozza. Az önkormányzat rendeletében – a törvényi keretek között - az adó mértékének nagyságát és a nyilvántartások rendjét és az adóbevallás formáját és módját szabályozza.     

 

Az adót a szálláshelyek szedik be, akik az idegenforgalmi adót a következő hónap 15-ig vallják be és fizetik meg az önkormányzat számlájára.

 

Örvendetes, hogy a vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adó évek óta progresszíven növekszik, az előző évhez képest 16%-kal több idegenforgalmi adóbevétel érkezett az év nyolc hónapjában.

 

2011-2013. évi IFA bevallási adatok

Forrás: 2013. évi zárás Eger MJV PH Adó Iroda

 

Az előző évi adatokhoz képest az év első nyolc hónapjában a bevallott vendégnapok száma 4.819 nappal, az adóköteles vendégéjszakák száma 6.973 nappal, a bevallott illetve előírt adóösszeg 13,5 millió forinttal emelkedtek.

 

2011-2013. évi IFA bevallási adatok

Forrás: 2013. évi zárás Eger MJV PH Adó Iroda 

 

2013. év első kilenc hónapjában az ellenőrzés területén – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – ismét kiemelt szerepet kapott az idegenforgalmi adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. A szálláshelyek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, az önkormányzati adóhatóság revizorai a mai napig a szálláshelyek több mint felénél végeztek revíziót. Ennek keretében ellenőrizték a nyilvántartások vezetését (regisztrálás tényét) és az adókötelezettségek teljesítésének (bevallás, befizetés) megtörténtét.

 

Ennek eredményeként az adóköteles vendégnapok számának növekedése (4%) jóval meghaladta az összes vendégéjszakák számának emelkedését (2%). Az első félévben a rossz időjárási viszonyok negatívan hatottak, ám különösen a két nyári hónapban (július, augusztus) kiemelkedőnek volt mondható az idegenforgalom. Július hónapban 6%, augusztus hónapban pedig 25%-os volt az előző év ugyanezen hónapjaihoz képest a növekedés.

 

A nyári csúcsszezonon túl, az országos rendezvények, a hosszú hétvégék és általában a munkaszüneti napok kimondottan vonzzák a bel-, és külföldi vendégeket.         

 

A növekvő vendégforgalomnak és a javuló adózási morálnak köszönhetően jelentősen emelkedett az idegenforgalmi adóból származó adóbevételek, ígynövekedhet a központi források lehívhatósága.

 

Az idegenforgalmi adóban önkormányzati adókedvezmény nincs, az alkalmazott adó mérték személyenként és vendégéjszakánként: 450 Ft.

 

Eger, 2013. október 29.

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!