Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

Folyószámla egyenleg értesítő tájékoztatója 2014/2

Létrehozva: 2014. július 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Adó Iroda Ügyfélfogadása - a Hivatal felújítási munkái miatt - 2014. augusztus 1-jétől az Eger, Kossuth L u. 28. szám alá költözik. A hivatali ügyintézés időpontjai nem változnak.


 

 

Általában a Folyószámla Értesítőről

 

2014. augusztus elejétől kerülnek postaládákba azok a küldemények, melyek jellemzően a helyi adók és a gépjárműadó fizetés teljesítése érdekében adnak Önöknek tájékoztatást.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága (továbbiakban: adóhatóság) 2014. augusztus elejétől megkezdte a 2014. évre vonatkozó folyószámla kivonatok kiküldését. A következő két hétben több mint 38 ezren kapnak értesítést a Hivataltól. A folyószámla kivonatok és a pótlékértesítő kiküldésével az önkormányzati adóhatóság ebben az évben már másodszor tájékoztatja az adózókat a folyószámlájukon könyvelt adatokról, továbbá egyeztetést is biztosít számukra. 

 

A „Folyószámla-értesítőből" részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk felé esedékes - jelen állapot szerint ismert - 2014. évi adóelőírásaikról, eddigi befizetéseiről és esetlegesen fennálló tartozásairól, túlfizetéseiről.

 

A folyószámla az alábbi adónemeket tartalmazhatja:

 

- építményadó,

- telekadó,

- idegenforgalmi adó,

- iparűzési adó,

- gépjárműadó,

- elmaradt talajterhelési díj,

- közigazgatási hatósági eljárási illeték,

- adók módjára behajtásra kimutatott összegek (ún. egyéb és idegen számlákon),

- késedelmi pótlékok,

- különféle bírságok (adóbírság, mulasztási bírságok, önellenőrzési pótlék, végrehajtási költség).    

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásakor adóhatóság a végrehajtást a köztartozás jogosultjának megkeresésére folytatja le, itt különösebb mérlegelési lehetősége nincs. A tartózással rendelkezőknek a kimutató szervnél kell ügyüket rendezni.

 

Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó folyószámla kivonatok és késedelmi pótlék-értesítők kiküldése az adóhatóság és az adózók közötti egyeztetések egyik éve óta meghatározó eleme. A folyószámla az adózók költségvetési kapcsolatainak a nyilvántartása, mely adózónként és ezen belül adónemenként tartalmazza azokat az adatokat, melyekből megállapítható, hogy az adózók milyen gyakorisággal tettek eleget bevallási illetve egyéb előírt kötelezettségüknek és ezeket pénzügyileg milyen összegben teljesítették. Az adóhatóság az adózó adókötelezettségeit, valamint az arra teljesített befizetéseket és kiutalásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 43.§ (1) bekezdése alapján az adózó adószámláján tartja nyilván. Az adózó kötelezettségeit a bevallások - ideértve az önellenőrzési lapot is -, az adóhatóság vagy más hatóság határozata alapján, a befizetéseket és a kiutalásokat pedig a pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartania. Az adóhatóság annak érdekében, hogy az adózók felül tudják vizsgálni az adózással kapcsolatos teendőiket az adókötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként évente kimutatja.

 

Az Art. 43.§ (8) bekezdése alapján, ha az adószámla 1000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére az adóév október 31-ig értesítést ad ki. Egerben az alacsony összegű helyi adókötelezettségek miatt már a 100 forintnál magasabb tartozásokról, túlfizetésekről is értesülnek az adózók.

 

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja kétirányú, egyrészttájékoztatnakaz aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak a 2014. szeptember 15-ig fizetendő adórészekről. Ezzel a szolgáltatással az adózók pénzt is spórolhatnak, hiszen a tartozást mielőbb rendezőknél tovább nem nő a késedelmi pótlék összege. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költségek a tartozásra vonatkozóan, és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

 

A folyószámla kivonat átvételét követően az adózóknak fontos kiemelt figyelmet fordítaniuk azok elolvasására, értelmezésére, továbbá célszerű az értesítésben közölteket a saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Bővebben hasznos tudnivalókról a város honlapján olvashatnak a www.eger.hu internetes honlap „Adóügyek" menüpontban a „Tájékoztatók"  között.

 

Eger 2014. évi költségvetésében az Önök adóbefizetései a saját bevételek 70,6%-át teszik ki, ez a működésünk szempontjából alapvetően meghatározó forrás. A 2014-es évre Eger Közgyűlése nem emelte a helyi adókat és nem szűkítette az önkormányzati adókedvezményeket. Változatlan formában megmaradt - a vállalkozói körben immár 20 éve népszerű - helyi iparűzési adó 2%-os felajánlásának lehetősége is. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei építményadóban, telekadóban és helyi iparűzési adóban tartalmaznak adókedvezményeket, melyek százalékos értéke változó.

 

Adócsökkentő intézkedéseinkről

 

1.)    2012. évtől az egri polgároknak már nem kellett talajterhelési díjat fizetniük;

2.)    2014. január 1-jétől pedig a magánszemélyek telekadóját is eltöröltük.

3.)    2015. január 1-jétől vagyonadó mentes beruházási övezetek lesznek a városban, ezzel is segíteni szándékozunk a vállalkozás megtelepedését.

4.)    A telekadót 2015. januárjától tervezzük kivezetni a helyi adók rendszeréből. 

 

A jövőben is fenntartjuk az iparűzési adóban az 50%-os adókedvezményt, melyet a törvényben meghatározott keretek között vehetnek igénybe az Egerben működő vállalkozások. Ez a helyi adókedvezmény az vállalkozások 65%-át érinti.

 

Az építményadóban nem hárítjuk a lakosságra a kötelező feladatok finanszírozásának terhét. Egerben az építmények után megállapított átlagos adómérték (önkormányzati kedvezményekkel) 335 m2/év/forint, ez a törvényi maximális mérték mindössze 18,3%-a.

 

Ezen belül a magánszemélyek tulajdonában lévő adótárgyakra vonatkozó adómérték sokkal kedvezőbb. A lakások után az átlagos adómérték 83m2/év/forint, ami a törvényi adómaximum mindössze 4,5%-a. Ennél is alacsonyabb a nyugdíjasok a több gyermekesek adómértéke. A lakások tulajdonosainak 53,2%-a félévente kisebb összeget kell fizet helyi adóként, mint 2.500 forint.   

 

Önkormányzatunk kiemelkedően magas kedvezményt ad a lakások után járó közterhekből, ezáltal az egriek 132 millió forintnyi közteher megfizetése alól mentesülnek.

 

2014. szeptember 15-e az adózás szempontjából fontos határidőnek számít. Ekkor kell teljesíteni az önkormányzati hatáskörbe telepített helyi adók (építményadó, telekadó, iparűzési adóelőleg), valamint a gépjárműadó megmaradt részletét is.

 

Helyi adóztatásról, mint önkormányzati feladatról

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik fontos forrását a helyi adók rendszere biztosítja. Ezen közterhek léte valójában az önkormányzatok alkotmányos és gazdasági önállóságának záloga is. 

Az adóhatóság látja el az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.).

 

Az önkormányzathoz telepített adók megállapítása kétféle eljárási rend szerint történik:

 

-     önadózásos formában (bevallás alapján) kerül megállapításra az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó (adóelőleg);

-     kivetéses formában (határozat alapján) kerül előírásra az építményadó, telekadó, gépjárműadó.  

 

Önadózásos forma jellemzője, hogy az adózók maguk állapítják meg az adóalapot, kedvezményt, adót és ezt önként bevallják, majd meg is fizetik. Kivetéses adók esetében az adóalanyok bevallást készítenek (ekkor még fizetniük nem kell), ezt követően az adóhatóság írja elő határozat formájában az adókat, a fizetési határidőt és annak módját stb. Ez utóbbi esetben határozat kiadás akkor történik, ha valamilyen adózást érintő változás következett be, akár az adó tárgyát (ingatlant), akár az adó alanyát (tulajdonost) érintően.

 

A folyószámla-kivonat felépítéséről és tartalmáról

 

A folyószámla állapot a 2014. július 25-i, adóhatóságnál meglévő adatok alapján készült. Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó „Folyószámla kivonatok" kiküldése évek óta az adóhatóság és az adózók közötti egyeztetések egyik meghatározó eleme. A folyószámla az adózók költségvetési kapcsolatainak a nyilvántartása, mely adózónként és ezen belül adónemenként tartalmazza azokat az adatokat, melyekből megállapítható az adózók bevallási kötelezettsége, illetve az, hogy ezeket pénzügyileg milyen összegben teljesítették, vagy kell teljesíteniük.

 

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja kétirányú:

-          egyrészt tájékoztat az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt

-          tájékoztat a 2014. szeptember 15-ig (vagy az ettől eltérő esedékességgel) fizetendő adórészekről.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. A folyószámla kivonat azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket az adóhatóság a kiküldés időpontjáig nyilvántartott. A kivonaton az egyes adónemek adatai külön-külön tagolásban, azon belül „Előírás" és „Törlés", valamint „Előző" és „Folyó" évi megbontásban is feltüntetésre kerültek. A törlés tételei között találhatják a túlfizetéseket is. Adónemenként az adóztatott, vagy már adóztatás alól kivont, megszüntetett „adótárgyak" is – azonosítható módon - szerepelnek a kivonaton.

 

A „folyó évi befizetések" sor tájékoztat arról, hogy az adózó pénzügyileg 2014. évben mekkora összeget teljesített. Már esedékes tartozás esetében az aktuális és elvárt késedelmi pótlék összege 2014. szeptember 12-ig került - tájékoztató jelleggel - felszámításra. Késedelmi pótlékok aktuális mértékeiről a honlapunkon tájékozódhatnak. 

 

Az adóelőírások, tartozások megfizetéséről

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. A csekken történő befizetéskor a tartozással érintett adónemnek megfelelő csekket kell használni, az átutalás során pedig szükséges az adónemnek megfelelő pénzforgalmi számlaszám átutalási megbízáson történő feltüntetése. Ahhoz, hogy a befizetett összeg haladéktalanul könyvelhető legyen az adózó folyószámlájára, az előzőeken túl az adózónak a befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetnie az adóazonosító jelét, vagy adószámát, illetve az egri önkormányzati nyilvántartási számát. (Ez utóbbi az azonosító számjegyek középső, vastaggal jelzett számcsoportja.)

 

Belföldi postautalványt, annak esetleges hiányát vagy sérülését az ingyenes zöld számon is jelezheti (80 200 882) és munkatársaink azonnal pótolják a csekket. Csekket igényelni az ado@ph.eger.hu e-mail címen is lehet. Ha csoportos megbízás keretében fizeti adóját, úgy az adószámlán „A teljesítés csoportos megbízással történik" jelzés található.

 

A „Folyószámla kivonat" külön részletezi a 100 forintot meghaladó:

 

-          már esedékes meglévő adótartozásokat (kézhezvételekor fizetendő megjegyzéssel);

-          a 2014. szeptember 15-ig esedékessé váló adóösszegeket, valamint

-          egyéb, eltérő esedékességi határidővel fizetendő adóösszegeket.

 

Számlák közötti átvezetés, túlfizetés visszaigénylése

 

Az adózó a fennálló tartozását nemcsak befizetéssel, hanem adónemek közötti átvezetéssel is rendezheti, ha a folyószámlán a tartozásos adónemen túl, egy másik adónemben elegendő túlfizetése van. Az átvezetést az „EGER09ATVSZ" vagy elektronikus formában az „EGER14ATVSZ" nyomtatványon kell kezdeményezni. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

 

Amennyiben a folyószámlán túlfizetés áll fenn és más adónemben nincs tartozása az adózónak, kérheti a túlfizetés visszaigénylését bankszámlájára, illetve lakcímére. A túlfizetés visszaigénylésre vonatkozó kérelmet az „EGER09TULF" vagy elektronikus formában az „EGER14TULF" nyomtatványon lehet benyújtani. Az adózónak más adóhatóságnál fennálló tartozásról, vagy annak hiányáról nyilatkoznia kell, ha más adóhatóságnál (NAV, önkormányzat) esedékes adótartozása van, úgy a tartozás erejéig a túlfizetés visszatartásra kerül. Az adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíti a visszautalást.

 

Teendők az adóhatóság és az adózói nyilvántartás közötti eltérés esetén

 

Előfordulhat az is, hogy az adózó a kivonat egyeztetése során az adóhatóság és a saját nyilvántartásában szereplő adatok között eltérést állapít meg. Ha ez abból ered, hogy az adózó nem vallotta be az „adótárgyakban" vagy adókötelezettségben bekövetkezett változásokat, akkor az adónemet érintően a bevallást vagy önellenőrzést mielőbb pótolnia kell. Az önellenőrzésre az adózónak kivetéses tárgyi adók (építményadó, telekadó) esetén is van lehetősége, ám itt némileg más eljárási szabályok élnek, mint az önadózásos helyi adónemek (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) esetében. Tárgyi adóknál az adózónak kell megállapítania és bevallania az adóalapját, ezért az ezekkel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni az elévülési időn belül. Önellenőrzési pótlék – kivetéses adónemek önellenőrzése esetén - nincs. Önellenőrzéssel csak azt a helyi adót lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege a helyi adó esetében a 100 forintot meghaladja.

 

Az építményadó önellenőrzésre a „EGERÖ1331" számú nyomtatvány, a telekadó önellenőrzésre a „EGERÖ1332" számú önellenőrzési lap szolgál. Ha egy eddig be nem vallott ingatlant szeretne bejelenteni, úgy az általános bevallási űrlapokat használhatja, építményadó bevallására a „EGER1431" számú nyomtatvány, a telekadó bevallására a „EGER1432" számú nyomtatvány használható.  

 

Helyi iparűzési adóalanyok figyelmébe!

 

Előlegcsökkentés határideje: 2014. szeptember 15-e!

 

Ha Ön vállalkozó/vállalkozás úgya 2013. évi iparűzési adóbevallása vagy bejelentkezése alapján, 2014. évben előleget kell fizetnie. A vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy az előleg módosítását (csökkentését) kérjék, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2014. szeptember 15-e) előtt benyújtott kérelemben lehet kérni.A kérelem benyújtására az „EGER1487EM2" számú űrlap szolgál.

 

Fontos tudni, hogy az iparűzési adókötelezettséggel rendelkezőknek a bekövetkezett változásokat az „EGER14BEJ" számú nyomtatványon kell bejelenteni, a változástól számított 15 napon belül.  

 

Fizetési könnyítés és mérséklés igénybevételéről

 

Tájékoztatjuk, hogy mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van - a törvény által szabályozott módon - fizetési könnyítés illetve mérséklés igénybevételére. A részletes szabályokról a honlapunkon tájékozódhat. Magánszemélyeknek az EGERFK14MSZ, EGERM14MSZ, egyéni vállalkozóknak az EGERFK14EV, EGERM14EV számú nyomtatványon, a gazdasági társaságoknak pedig az EGERFK14GT, EGERM14GT számú űrlapon lehet a kérelmet benyújtani.

 

Magánszemélyeknek (egyéni vállalkozóknak) a kérelem illetékmentes, más esetben 10.000 forint az eljárási illeték összege, melyet a megfelelő számlára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg átutalni.

 

Az adóügyek személyes illetve telefonon keresztül történő intézéséről

 

Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy az önkormányzati adóügyek intézése során az adózók adatainak védelmében kiemelt figyelmet fordít a személyes, az üzleti adatok, tovább az adótitok megőrzésére. Erre bennünket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozása is kötelez.

 

Az ügyfelek személyes érdekeinek védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon ügyfelek részére tudjuk megadni, akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják.

 

Konkrét adózási információkról ügyfélszolgálatunkon, illetve konkrét ügyintézővel való egyeztetett időpontot követően van mód és lehetőség. Az ügyleírások a jelzett honlapunkon megtalálhatóak.  

 

Személyes megjelenés esetén az ügyfélfogadás során az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos tájékoztatás csak az illetékes személyek részére adható.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóhatóság előtt az adózót – ha nem kíván személyesen eljárni – a törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti. Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága által rendszeresített „EGER14MH" meghatalmazás nyomtatvány a város honlapjáról letölthető (ado.eger.hu). A formanyomtatvány lehetőséget biztosít a megbízás időtartamának, az intézendő ügycsoportok típusának, jellegének a meghatározására.

 

Amennyiben a magánszemély ügyfél nem kíván személyesen eljárni, tájékoztatom, hogy az Art. 7. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság előtt:

 

-          a törvényes képviselője,

-          képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,

-          adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő,

-          számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja,

-          közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy,

-          egyéni vállalkozó magánszemélyt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja képviselheti.

 

Amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem kíván személyesen eljárni, tájékoztatom, hogy az Art. 7. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság előtt:

 

-          képviseleti joggal rendelkező személy,

-          munkaviszonyban álló jogtanácsos,

-          képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,

-          megbízás alapján eljáró jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.

 

Az adóhatóság telefonon történő megkeresése esetén minden érdeklődőnek adhat általános tájékoztatást az adókötelezettségeket és az eljárási szabályokat illetően. Ehhez külön azonosításra nincs szükség sem a személyes megjelenés, sem a telefonos ügyfél-tájékoztatás során.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy folyamatban van Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága elektronikus ügyintézési rendszerének kialakítása (folyószámla és egyéb adózói adatok, bevallások, befizetések lekérdezése), mely segítségével - regisztrációt követően - az adózók lekérdezhetik – reményeink szerint mielőbb - a folyószámlájukat, továbbá folyamatban van a telefonos ügyintézési rendszer megújítása is.

 

 

2014. január 1-jétől a vállalkozóknak bejelentést, bevallást, önellenőrzést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az egri önkormányzati adóhatóság felé.

 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38.§ (6) bekezdésben, valamint a 175.§ (24) bekezdésben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 1.§-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján meghatározta az önkormányzati adóhatóság felé benyújtható nyomtatványok formáját és a benyújtás módját.

 

A Közgyűlés rendelete értelmében a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52.§ 26. pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal és más, önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket, valamint a helyi iparűzési adó meghatározott részének felhasználására vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 2014. január 1. napjától kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

 

A Htv. alapján vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

°      a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

°      a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

°      a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

°      egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

 

Az ügyindítás - a honlapunkról letöltött nyomtatvány hibátlan kitöltését követően - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapun keresztül történik. Részletekről a honlapunkon olvashatnak.

 

Adóhatóságunk elérhetőségei

 

Ügyfélfogadási időpontok:   

Kedd: 09.00-16.00.

Szerda: 09.00-17.00.

Csütörtök: 09.00-16.00.

Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Levelezési cím: 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó tér 2.

Általános telefonszám:            

+36 (36) 523-700

Honlap:

ado.eger.hu vagy www.eger.hu „Adóügyek intézése"

E-mail:                                                

ado@ph.eger.hu

 

 

Adóhatóságunk tájékoztatja, hogy a részletekről, tájékoztatóinkról, valamint egyéb más információinkról az www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek  illetve az ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhat.

 

2014. szeptember 15-én (hétfőn) az Adó Iroda (8.00-tól-17.00-ig) rendkívüli és meghosszabított ügyfélfogadást tart a Kossuth L. u. 28. alatt.

 

 

Amennyiben, folyamatosan szeretne tájékoztatást, értesítést kapni a teendőkről, változásokról, bevallási, befizetési határidőkről, úgy szíveskedjék feliratkozni Hírlevelünkre.  

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

 

Eger, 2014. július 24.

 

 

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:

   
KORSÓS LÁSZLÓ

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Adó Iroda Vezetője

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!