Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 18. | Andrea

Idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2024. március 01.  |  Utoljára frissítve: 2024. március 01.

2024. március 18-ig lehet szankció mentesen teljesíteni a 2024. február havi idegenforgalmi adókötelezettségeket (bevallás és a beszedett adó befizetése) kérjük, ügyeljen a pontos teljesítésre!


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást kötelesek elektronikus úton benyújtani. Javasoljuk ennek használatát magánszemélyeknek is. A havi bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

 

Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt a Portálon vagy a honlapunkon is megtalálható kitöltési útmutatót szíveskedjék áttekinteni!

 

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani, majd itt lehetőség nyílik bankkártyával történő adófizetésre is.

 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a 2024. február havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és a beszedett idegenforgalmi adó befizetési határidő
2024. március 18-i nappal jár le!

 

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére 2024. évtől az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2024.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.

 

Az adózó az adóbevallási kötelezettségét (KAÜ azonostást követően) a Portálon keresztül elektronikus úton teljesítheti. Az űrlap az önkormányzati adóügyi nyilvántartásból - ha Önnek már volt előző bevallása - előtölthető, ám ekkor a bevallási adatokat aktualizálni kell!

 

Egerben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint - nem állandó lakosként Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 2024. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 580 forint!

 

A Htv. alapján a fizetendő idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Az Art. alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg, azaz a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig. /Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 

Az űrlap beküldése során az adózók számára biztosított a bankkártyás (VPOS) fizetés lehetősége is.

 

A beszedett idegenforgalmi adót Eger MJV önkormányzata Tartózkodási idő utáni IFA beszedési számla 50400209-16264544 javára kell megfizetni.

 

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon www.eger.hu  találnak!

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2024. március hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!