Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 19. | Ivó

Idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2024. március 26.  |  Utoljára frissítve: 2024. március 26.

2024. április 15-ig lehet szankció mentesen teljesíteni a 2024. március havi idegenforgalmi adókötelezettségeket (bevallás és a beszedett adó befizetése) kérjük, ügyeljen a pontos teljesítésre!


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást kötelesek elektronikus úton benyújtani. Javasoljuk ennek használatát magánszemélyeknek is. A havi bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas!

 

Kérjük ügyeljenek arra, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüket megfelelően teljesítse!

 

Az NTAK rendszerén keresztül a meghatározott hálózati kommunikáción keresztül ugyanis az szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat (a tárgynapot követő 24 órán belül), a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat és a szálláshelykezelő szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait nem tartalmazó, statisztikai jellegű eseményvezérelt adatokat.

 

Tájékoztatom, hogy a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a jogsértés megszüntetését kezdeményezi, pénzbírságot szab ki, elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását majd elrendeli a szálláshely bezárását.

 

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani, majd itt lehetőség nyílik bankkártyával történő adófizetésre is.

 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a 2024. március havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és a beszedett idegenforgalmi adó befizetési határidő
2024. április 15-i nappal jár le!

 

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére 2024. évtől az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2024.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.

 

Az adózó az adóbevallási kötelezettségét (KAÜ azonostást követően) a Portálon keresztül elektronikus úton teljesítheti. Az űrlap az önkormányzati adóügyi nyilvántartásból - ha Önnek már volt előző bevallása - előtölthető, ám ekkor a bevallási adatokat aktualizálni kell!

 

Egerben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint - nem állandó lakosként Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 2024. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 580 forint!

 

A Htv. alapján a fizetendő idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az Art. alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg, azaz a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig. /Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 

Az űrlap beküldése során az adózók számára biztosított a bankkártyás (VPOS) fizetés lehetősége is.

 

A beszedett idegenforgalmi adót Eger MJV önkormányzata Tartózkodási idő utáni IFA beszedési számla 50400209-16264544 javára kell megfizetni.

 

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon www.eger.hu  találnak!

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2024. március hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!