Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

Jól alakultak az első negyedéves adóbevételek

Létrehozva: 2016. április 15.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot. A vagyoni típusú és az idegenforgalmi adóbevételek csekély mértékben növekedtek. Az első negyedéves pénzügyi zárást követően az adózói befizetések 1.654.696 ezer forinttal gyarapították a város büdzséjét. Az adóbevételek döntő részét az iparűzési adóbevételek (67,4%-át) és a vagyoni típusú helyi adóbevételek (26,6%-át) adták. A befizetések 85,8%-a gazdálkodóktól érkezett.


Az adózói adóbefizetések jelentősen egyszerűsödtek azáltal, hogy bővültek az adófizetési lehetőségeink, azaz az önkormányzat és a hivatal által biztosított „kényelmi szolgáltatásaink köre". Az átutalással és a csekkel történő befizetések mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton bankkártyás befizetés teljesítésére, valamint az adózóknak kiküldött leveleinkben lévő csekkek már QR kóddal voltak ellátva, így okos alkalmazásokon is lehetett befizetést indítani. Az ügyfélkapun regisztrált adózóinknak lehetőségük van elektronikus rendszeren (E-ado) keresztül online bankkártyás befizetésre is. Egyre többen éltek is ezekkel a „sorban állás nélküli" lehetőségekkel.

 

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

Összességében 2016. március 31-ig az éves előirányzat 38,7%-a teljesült. Egyúttal az önkormányzati adóhatóság 2016. évben a központi költségvetésnek 95,8 millió forint gépjárműadó bevételt, 1,7 millió forint közigazgatási hatósági illetéket, illetve más közigazgatási szerveknek 1,4 millió forint adók módjára behajtandó köztartozást utalt át. Az adózók felé 3,1 millió forint összegben adó visszautalása is történt.

 

Míg múlt év végén az adózói folyószámlákon 263 millió forint összegben tartott nyilván túlfizetést adóhatóság – ennek 91%-a az iparűzési adót érintette - addig ez 2016. március 31-re 93 millió forinttal csökkent. Miután a túlfizetés összege az idei előírásokat csökkenti, ennek következtében az adózóknak ennyivel kisebb összegeket kellett pénzügyileg teljesíteniük.

 

Az E-ado rendszerünk nagyban könnyítette az adózóinknak a pénzügyi teljesítéseiket, hiszen itt leellenőrizhették az önkormányzati adóhatóságunknál lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adataikat, bevallásaikat, befizetéseiket, aktuális folyószámlájuk helyzetét stb.

 

2016. évre helyi adómérték emelés, kedvezmény szűkítés nem volt, sőt egyes adóknál bővült a kedvezményes adózás lehetősége. (Gépjárműadóban a félpótkocsik és környezetkímélő gépjárművek után 2016. évtől már nem kell adót fizetni a tulajdonosoknak, önkormányzati döntések következtében az építményadóban jelentősen nőtt a beruházási övezetben lévő építmények adókedvezménye, iparűzési adóban szintén emelkedett a háziorvosok adókedvezménye, amit már az előlegfizetés során is igénybe lehetett venni.)

 

2016. évben az iparűzési adóban a kisvállalkozások 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapig – háziorvosok, védőnők 20 millió forint adóalapig - 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe. Az Egerben bevezetett egyetlen vagyoni típusú helyi adóban – az építményadóban - az egri lakosoknak egy lakás után 50%-os kedvezmény jár, továbbá a három vagy több gyermeket nevelők, az öregségi nyugdíjra, a fogyatékossági támogatásra jogosultak, illetve a megváltozott munkaképességű tulajdonosok további 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe.

 

A 2016. évre előírt iparűzési adóelőlegek befizetése során mindössze 63 adózó élt összesen 13,3 millió forint összegben, az adóelőleg csökkentés lehetőségével. Iparűzési adóelőleget – többnyire a 2014. évi iparűzési adóbevallás (2015. május 31.) adatai alapján - 5.048 adózónak kellett fizetnie.

 

A részletfizetést, a fizetési halasztást igénylő adózók összességében 77 millió forint értékben kaptak fizetési könnyítést.


A kivetéses eljárásban adóztatott adótárgyak (építmények és gépjárművek) száma némileg emelkedett a múlt évekhez képest, annak ellenére, hogy a félpótkocsik adóztatása – adócsökkentő intézkedésként – központilag 2016. január 1-jével megszűnt.

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

Az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is növekszik, januárban 1 772 nappal, február hónapban pedig 1 639 nappal haladta meg a múlt év hasonló időszakát. Az adóköteles vendégéjszakák száma 7% illetve 9%-kal növekedett, megközelítőleg ilyen arányban emelkedett a bevallott adó összege is.

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

Az adófizetési határidő leteltét (március 15.) követően, a 2016. január 1-i állapothoz képest a 100 ezer forintnál nagyobb összegű hátralékkal rendelkezők adótartozása 72 millió forinttal növekedett. (Az önkormányzati adóhatóság április elején valamennyi nagyobb adótartozással rendelkező hátralékos adózót felszólított az elmaradt befizetések teljesítésére.)

 

A vagyoni típusú építményadóban, ahol az adókötelezettség alapja a január 1-i állapot, az alábbi grafikon mutatja, hogy hogyan alakultak - a bevallási adatok alapján - az adóköteles alapterületek, az adóelőírások és az átlagos adómértékek 2016. évre vonatkozóan.

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

Az adóztatás alá vont épületek után (40 907 db épületrész) éves adóként a záráskor 981,3 millió forint építményadó összeg mutatható ki. Olyan adóköteles épületrészek tulajdonosai fizetik az éves adó 52,4%-át, ahol az építményadó előírás éves szinten meghaladja az 1 millió forintot. Az adóztatott építmények 83,3%-ának éves adókötelezettsége nem haladja meg évente a 10 ezer forintot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

 

Eger, 2016. április 11.

 

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:

 

KORSÓS LÁSZLÓ
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda Vezetője

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!