Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

Létrehozva: 2017. április 03.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (KATA), valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (HipaÖr.) szabályozza a helyi iparűzési adó adókötelezettséggel kapcsolatos teendőket. A Htv. 52.§ 26. pontjában nevesített vállalkozások, amennyiben Eger illetékességi területén állandó jellegű vállalkozói tevékenységet végeznek, úgy helyi iparűzési adókötelezettségük keletkezik. (Htv.35.§) Mindez azt jelenti, hogy önadózás keretében kötelesek az ún. iparűzési tevékenység bejelentésére, a bekövetkezett változások bejelentésére, az adó/adóelőleg


Bejelentési kötelezettség, változás bejelentés
A vállalkozónak a tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül kötelessége bejelentkezni az önkormányzati adóhatóságnál az „EGER17BEJ" számú nyomtatványon. A vállalkozók (az előtársaság, a jogelőd nélkül kezdő vállalkozás kivételével) adóelőleget is kötelesek megállapítani a bejelentkezési nyomtatványon. A vállalkozónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, az adóköteles tevékenységének megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül „EGERVBEJ" számú nyomtatványon be kell jelentenie. (Art.19.§)

 

Az adó bevallása
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő vállalkozónak az adóévet követő év május 31-éig a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak pedig az adóév utolsó napját követő 150. napjáig kell adóbevallást benyújtania a 2016. évről az „EGER1687" számú illetve 2017. évről a „EGER1787" számú nyomtatványon. A bevallás tartalmazza az adózó azonosításához, az adó alapja, az adó összege és az adóelőleg megállapításához szükséges adatokat. A helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés köteles vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig adóbevallást teljesít. (Htv. 32.§) Az iparűzési adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével. (Htv.39.§) Egerben az iparűzési adómértéke az adóalap 2%-a. (HipaÖr.4.§.) Az adóalapja megállapítható a fenti általános szabályok szerint vagy a Htv. 39/A. §-a, illetve a 39/B. §-a szerinti egyszerűsített adóalap megállapítás módszerével is. A KATA adóalanynak lehetősége van arra, hogy fix összegű, tételes adómegállapítási módszert válasszon az Önkormányzatoknál. Az adó alapját megállapíthatja az általános szabályok vagy az adóalap egyszerűsített megállapítására vonatkozó szabályok szerint is. Ha a tételes összegű adózást választják, megszüntetik, vagy szüneteltetik, úgy ezt a bejelentkezés céljára szolgáló nyomtatványon tehetik meg. Már működő vállalkozók a változást az adóév február 15-ig jelenthetik be. Amennyiben a KATA hatálya alá tartozás év közben kezdődik, azt a kezdő naptól számított 45 napon belül kell bejelenteni. (Htv. 39/B.§)

 

Helyi adókedvezmények
Eger Megyei Jogú Városban a számított adóból 50 %-os kedvezményre jogosult az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, szintén 50 %-os kedvezményre jogosult az a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg. Ennek igénybevétele az adóévről szóló bevallási nyomtatványban történik. A vállalkozók és vállalkozások a bejelentkezést, változást bejelentést, adóbevallást elektronikusan nyújthatják be az önkormányzat vagy a NAV felé. (HipaÖr.6.§) KATA adóalanyoknak iparűzési bevallást csak a helyi adókedvezmény igénybevételéhez kell beadniuk az adóévet követő január 15-éig, ha nem kívánnak kedvezményt igénybe venni, úgy adóbevallás alól mentesülnek.

 

Az adó befizetése
A bejelentéssel/bevallással egyidejűleg kell az adót/adóelőleget megfizetni az önkormányzat számlájára. A befizetést lehetséges teljesíteni utalással, online bankkártyás fizetéssel, az ügyfélszolgálaton bankkártya leolvasó terminálon is. (Art.38.§) Az adó befizetésére szolgáló számla neve és száma: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (12033007-00102883-02200006).

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozókat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról és adókötelezettségeket érintő részletes információkról a www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

 

Eger, 2017. március 30.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!