Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 18. | Andrea

Idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2024. február 01.  |  Utoljára frissítve: 2024. február 01.

2024. február 15-ig lehet szankció mentesen teljesíteni a 2024. január havi idegenforgalmi adókötelezettségeket (bevallás és beszedett adó tovább fizetése) kérjük, ügyeljen a pontos teljesítésre!


Tisztelt Szálláshely-üzemeltető!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlevezető pénzintézete 2024. január 1-jétől a MBH Bank Nyrt. lett, így változtak a helyi adók befizetésére szolgáló számlaszámok is. Az aktuális 2024. január 1-jétől élő helyi adófizetésre szolgáló új számlaszámok honlapunkon megtalálhatóak. https://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok Kérjük a T. Szálláshelyüzemeltetőket, hogy a nyilvántartásaikban, rendszereikben, utalásaiknál vagy a banki felületeiken szíveskedjenek 2024. évtől átállítani a helyi adók fizetésére szolgáló számlák számait. A beszedett idegenforgalmi adót 2024. évtől Eger MJV önkormányzata Tartózkodási idő utáni IFA beszedési számla 50400209-16264544 javára kell megfizetni. Az ügyfélnek/adózónak/könyvelőknek a havi idegenforgalmi bevallás elkészítésekor ismét lehetőség van elektronikusan befizetni VPOS megoldás (EFER) segítségével a beszedett idegenforgalmi adót az Elektronikus Önkormányzati Portál (továbbiakban: Portál) weboldal felületén. Nyitólap - E-Önkormányzat Portál (lgov.hu) Eger Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala az ügyfelek számára minden befizetési módot biztosítja, így a számlavezető bankváltást követően, 2024. január 5-től fizethetnek az ügyfelek bankkártyával helyi adókat és illetékeket helyben az ügyfélszolgálaton is. Fizetni szinte az összes ismert kibocsátó bankkártyájával lehet: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic és Maestro típusok.

 

A havi adóbevallás megtételének módja és határideje

Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt a Portálon vagy a honlapunkon is megtalálható kitöltési útmutatót szíveskedjék áttekinteni. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/ A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani, majd itt lehetőség nyílik bankkártyával történő adófizetésre is. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a 2024.január havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és a beszedett idegenforgalmi adó befizetési határidő 2024. február15-i nappal jár le! A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére 2024. évtől az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2024.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál. Az adózó az adóbevallási kötelezettségét (KAÜ azonostást követően) a Portálon keresztül elektronikus úton teljesítheti. Az űrlap az önkormányzati adóügyi nyilvántartásból - ha Önnek már volt előző bevallása - előtölthető, ám a bevallási adatokat aktualizálni kell!

 

Egerben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint - nem állandó lakosként Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 2024. január 1-jétől – változatlanul - az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 580 forint.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást kötelesek elektronikus úton benyújtani. Javasoljuk ennek használatát magánszemélyeknek is. A havi bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas. Fontos azt is tudni, hogy az E-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak, így ebben a formában nem lehetséges ilyen jellegű adatokat beküldeni az adóhatósághoz.

 

Beszedett idegenforgalmi adó megfizetésének módja és határideje

A Htv. alapján a fizetendő idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az Art. alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg, azaz a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig. /Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/ A beszedett idegenforgalmi adót Eger MJV önkormányzata Tartózkodási idő utáni IFA beszedési számla 50400209-16264544 javára kell megfizetni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az űrlap beküldése során az adózók számára biztosított a bankkártyás (VPOS) fizetés lehetősége is.

 

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon www.eger.hu találnak!

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2024. január hó


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!