Ugrás a fő tartalomhoz
2023. június 08. | Medárd

Adó, adóelőleg, beszedett adó befizetése

Létrehozva: 2018. május 28.  |  Utoljára frissítve: 2021. február 02.

Ügyleírás


 Adó, adóelőleg, beszedett adó befizetése - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás:

 

Az adót az e törvényben vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót - ha e törvény vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. Ha az adóhatóság által határozattal megállapított adó törvényben előírt esedékessége előtt a fizetésre kötelezett gazdasági társaság cégbejegyzés nélkül szűnik meg, a megszűnés napján valamennyi, az adóév egészére fizetendő adó esedékessé válik.

 

Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő építmények (a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész) utáni építményadót az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján -március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg. A 2020. december 31. végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében, továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni, azonban 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Egyszerűsödött az iparűzési adóztatás, 2021. január 1-jétől megszűnt az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóztatása. A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó, aki/amely az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig (március 15.), valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig (szeptember 15.) fizeti meg. Változások történtek az iparűzési adó feltöltésben, a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés eltörlésére került. A koronavírus-járvány következtében, a kormány döntése értelmében, 2020. április 26-i naptól - a veszélyhelyzet végéig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé. A veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetését követően, az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg (jellemzően a tárgyhónapot követő hónap 15-ig).

 

Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, fizetési számlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató vagy - ha jogszabály lehetővé teszi - az adóhatóság pénztárába befizették, illetve postára adták. Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság által megjelölt számlán a befizetést jóváírják.

 

Jogszabályi háttér:

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményekre kiterjedő építményadóról,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról,
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról,
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet,
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

Adófizetési kötelezettség alanya:

 

Az adót az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelőleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.

 

Befizetés formája és módja:

 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie adóként az adóhatóság honlapján közzétett számlaszámokra. Az adózók az önkormányzatunk felé teljesítendő adókat (ha a kibocsátott csekk QR kódot tartalmazza) iCsekk mobilfizetési alkalmazással is befizethetik. Az iCsekk befizetés esetén a QR kóddal ellátott csekk mobiltelefonos alkalmazás letöltését követően annak segítségével beolvasható és befizethető. Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre (POS) is, illetve az e-ADÓ folyószámla egyenleg lekérdező rendszeren keresztül online bankkártyás fizetést (VPOS) is lehet teljesíteni.

http://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:

 

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Általános ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
Veszélyhelyzeti ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján szerda: 09.00-17.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!