Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 18. | Ilona
Eger.hu

Követeléskezelés eljárás

Létrehozva: 2014. február 21.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Követeléskezelési eljárás - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. Amennyiben az adózó az esedékes határidőig önként nem teljesíti fizetési kötelezettségét, adóhatóságunk a végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatja adózóit a hátralék összegéről mely felszólítás még nem feltétlen jelenti a végrehajtási cselekmény megindítását, hiszen itt lehetőség van részben vagy egészben önkéntes adófizetésre. A fizetési felhívás kézhezvételét követően, amennyiben az adózó haladéktalanul teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy jelzi adóhatóságunk felé fizetési nehézségét, elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit, egyeztetést kezdeményezhet a tartozásával kapcsolatban.

Biztosítási intézkedés keretében az adóhatóság elrendelheti a pénzkövetelés behajtását amennyiben valószínűsíthető, hogy a követelés kielégítése veszélyben van. Az adó megfizetéséért kezességet is lehet vállalni, az adótartozást tartozásátvállalóként más átvállalhatja, illetve annak teljesítését tartozásátvállalóként elvállalhatja, amelynek során az adóhatóság követelésének jogcíme nem változik meg. Az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot – természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencvennapon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét honlapján közzéteszi, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál adóvisszatartást kezdeményez.

 

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

A követeléskezelési eljárás minden esetben hivatalból indul.

 

Ügyintézési határidő

Az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

 

Fizetési határidő és számlaszám

A követeléskezelési eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni adótartozását. A befizetéseket az www.eger.hu elérhetőségen található adónemek számláira kell teljesíteni.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

 

 

 

 

 < Vissza
ESBA