Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

A 2015. október 21-i ülés anyaga

Létrehozva: 2015. október 15.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. október 21. 9.00 óra, Városháza Rendezvényterem

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, tevékenységével, gazdálkodásuk racionalizálásával, valamint az egységes irányítási rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések meghozataláról (II. ütem) (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató
Várkonyi György Olivér EVAT Zrt. vezérigazgató
Dr. Holló István Könyvvizsgáló
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató-helyettes EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.
Zay Ferencné könyvvvizsgáló könyvvizsgáló
Juhász Éva gazdasági igazgatóhelyettes Városgondozás Eger Kft.

 

2./Előterjesztés ingatlanvásárlásról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató

 

3./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató

 

4./Előterjesztés az önkormányzat számlavezetése tárgyában (VPÜB, VGB, KGY)
Habis László polgármester

 

5./Előterjesztés nem lakás célú helyiségek licites eljárás útján történő bérbeadásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

6./Előterjesztés az egri 380 hrsz-ú ingatlan (Eger, Béke u. 126.) elidegenítéséről (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

7./Előterjesztés a Dr. Ruttkay Vilmos Asztalitenisz Csarnok (3300 Eger, Bem tábornok út 3., Hrsz. 3827/15) hasznosítására vonatkozó megállapodásról (VGB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Kovács Kinga elnök Egri ÁFÉSZ Sport Club elnök, Egri ÁFÉSZ Sport Club

 

8./Előterjesztés az Egri Borok Gyertyás Háza ingatlanra megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

9./Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 15. szám alatt található üzlethelyiséggel kapcsolatos határozat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Rendelettervezet
10./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról, valamint rendelet-tervezet a városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról, létesítéséről szóló 15/1999. (V.19.) rendelet és a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.) rendelet módosítására (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés
11./Előterjesztés az Eger, Vécsey-dűlőben elhelyezkedő, 0299/6 és 0299/7 hrsz.-ú ingatlanok eladási ajánlatáról (VKB, VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Rendelettervezet
12./Eger Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 6558/2 hrsz.-ú 26 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlannak törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a törzsvagyonból kivont területrész elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Előterjesztés
13./Előterjesztés az Eger, Törvényház u. 1. szám alatti pincehelyiség nyílt licit útján történő hasznosításáról (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

14./Előterjesztés az Eger, Nagy - Eged utcai 11589/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Rendelettervezet
15./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (VIB, VSZCSB, VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
16./Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására telephely létesítéséhez, egészségügyi szolgáltatás céljára (VGB)
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

 

17./Előterjesztés a szakképzési feladatok ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés az Eger, Verőszala u. 208. sz. mögötti partfalomlás vis maior pályázat benyújtására (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!