Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

A 2015. szeptember 16-i ülés anyaga

Létrehozva: 2015. szeptember 10.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. szeptember 16. 9.00 óra, Városháza Rendezvényterem

 

Tájékoztató
1./Szóbeli tájékoztató a Körcsarnok felújításának I. üteméről (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Albach Anett Kultúrális csoportvezető, EKVI
Tóth Elemér projekt menedzser

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének, valamint az építményadóról és a telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés a 2014. évi helyi iparűzési adóból történő célirányos felhasználásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

4./Előterjesztés az Agria Film Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Zay Ferencné könyvvvizsgáló könyvvizsgáló

 

5./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvvelő
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető
Zay Ferencné könyvvvizsgáló könyvvizsgáló

 

6./Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató

 

7./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. II. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.

 

8./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.

 

9./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2014. évben nyújtott működési és fejlesztési célú támogatások elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Juhász Éva gazdasági igazgatóhelyettes Városgondozás Eger Kft.

 

10./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Juhász Éva gazdasági igazgatóhelyettes Városgondozás Eger Kft.

 

11./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető

 

12./Előterjesztés az EVAT Zrt. és Cégcsoport 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató Evat Zrt.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

Rendelettervezet
13./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) rendelet módosításáról (VKB, VGB, VPÜB, Közgyűlés)
Habis László polgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató Evat Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető Evat Zrt.

 

Előterjesztés
14./Előterjesztés a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rend módosításának irányelveiről (VKB, VGB, Közgyűlés)
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés a szociális, és a gyermekjóléti szakterületeket, valamint a feladatokat ellátó intézményeket érintő fenntartói és munkáltatói intézkedések megtételéről (VSZCSB, VGB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Jékli Sándor Családsegítő Intézet igazgató
Törőcsikné Király Margit Idősek Berva-völgyi Otthona igazgató
Szurominé Balogh Mónika Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgató

 

16./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról (VSZCSB, VGB, KGY)
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés Kárpátalja számára nyújtott támogatásról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
18./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II.13.) számú Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
19./Téjékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. I.féléves gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, KGY)
Habis László polgármester

 

20./Tájékoztató a 2015. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosaításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

21./Tájékoztató a 2015. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
22./Előterjesztés az Eger, Egészségház u. 27/A szám előtti közterületi ingatlanrész elidegenítéséről (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

23./Előterjesztés az Eger, Nagy-Eged utca 11589/1 helyrajzi számú közterület elmaradt csapadékvíz-elvezetési munkálatainak pótlásához szükséges intézkedések megtételéről (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

24./Előterjesztés az Eger, Szabadidőpark-dűlőben elhelyezkedő, 28503/7 hrsz.-ú, 40 m2 térmértékű ingatlan értékesítéséről (VKB, VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Rendelettervezet
25./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Hergyimó-dűlőben elhelyezkedő, 22089 helyrajzi számú ingatlan 152 m2 térmértékű részének törzsvagyonból történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 134/2015. (VIII. 17.) számú döntése végrehajtásáról (VGB VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Előterjesztés
26./Előterjesztés az Eger, Bajusz-dűlőben elhelyezkedő 0273/16 hrsz.-ú ingatlan vásárlásáról (VGB, VKB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Rendelettervezet
27./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), előterjesztés az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2 területű részének és az egri 5803/1 hrsz-ú ingatlan egészének elidegenítéséről (VGB, VPÜB), KGY
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Előterjesztés
28./Előterjesztés terület biztosításáról az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére állatmenhely kialakítása céljából (VGB, VKB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

29./Előterjesztés az Eger Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületének hasznosításáról (VGB, VIB, KGY)
Habis László polgármester

 

30./Előterjesztés a Grónay S. u. 9. sz. alatti ingatlan hasznosításáról (VGB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Zárt ülés
31./Előterjesztés az AT11 jelű kút létesítésének előkészítéséről és az andornaktályai 0222 helyrajzi számú ingatlan jogi helyzetének rendezéséről (VGB)
Habis László polgármester

 

32./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelmek elbírálásáról (VGB, VSZCSB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!