Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 15. | Jolán

A 2017. április 19-i ülés anyaga

Létrehozva: 2017. április 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. április 19. 16:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (VKB,VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger város településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás elnök

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról – az egységes jelrendszer kialakítása, jogszabályi harmonizáció és hibajavítások kapcsán (VKB, VPÜB)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a magánerős közműberuházás szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/1995. (V.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítására (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

6./Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról (VPÜB, KGY)
Tóth István képviselő

 

7./Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vagyonkezelésében lévő eszközökre vonatkozó 2016. évi beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Sasvári Szilárd Heves Megyei Vízmű Zrt.
Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök Heves Megyei Vízmű Zrt.
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h. Heves Megyei Vízmű zrt.

 

8./Előterjesztés a közműves ivóvíz és közműves szennyvíz szolgáltatásról szóló vagyonkezelési szerződések megkötéséről a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel(VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Sasvári Szilárd Heves Megyei Vízmű Zrt.
Dr. Fülöp Erzsébet jogász 
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h. Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

9./Előterjesztés a helyi járatú közlekedés 2016. évi normatív és önkormányzati támogatásának elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató KMKK Zrt.
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser
Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató KMKK Zrt.
Kelemen Imre területi igazgató KMKK Zrt.

 

10./Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató

 

11./Előterjesztés az egri 4711 hrsz alatt található (Széchenyi u. 45.) ingatlan nyílt versenyeztetés útján történő értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

12./ELŐTERJESZTÉS a kerékpárúttal érintett 1164/8 hrsz-ú (Felnémet), valamint a 467/1 hrsz-ú (Nagylapos) ingatlanok tulajdonrendezéséről (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

13./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolójáról és a 2017. évi üzleti tervéről (VIB, VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai  Kft.
Képes Erzsébet 

14./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Kis-Tóth Roland gazdasági divízióvezető gazdasági divízióvezető

 

15./Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek a Dobó István Vármúzeumban végzett vizsgálatáról szóló Intézkedési Tervről (VIB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

Tájékoztató
16./Tájékoztató a 2017. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
17./Előterjesztés az Egri Cigány Önkormányzat, az Egri Görög Önkormányzat,az Egri Lengyel Önkormányzat, az Egri Német Önkormányzat és az Egri Ruszin Önkormányzat számára 2016.évben biztosított támogatás elszámolási határidejének módosításáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés az Eger 4012/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon bekövetkezett burkolt rézsűfalomlás vis maior pályázat benyújtására (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás elnök

 

s01./Sűrgősségi előterjesztés az OFFI-HÁZ HOTEL - Arany Oroszlán étterem szabálytalan konyhabővítése és egyéb kapcsolódó tulajdonosi jogkört érintő kérdésekről 

Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Zárt ülés
19./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!